User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:nav-ref [2021/02/24 10:50]
morten [Møter]
nav-ref:nav-ref [2021/11/23 10:21] (current)
morten oppdatert møteliste
Line 44: Line 44:
    * [[navref_110220|11. februar 2020, videokonferanse]]    * [[navref_110220|11. februar 2020, videokonferanse]]
    * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]]    * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]]
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]
    * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]]    * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]]
    * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]]    * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]]
    * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]]    * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]]
 +   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]]
 +   * [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]]
  
-   * Neste møte: [[navref_250521|25mai 2021, videokonferanse]]+   * Neste møte: [[navref_110122|11januar 2022, videokonferanse]]
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
nav-ref/nav-ref.1614160245.txt.gz · Last modified: 2021/02/24 10:50 by morten