User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:nav-ref [2021/02/24 09:52]
morten [Møter]
nav-ref:nav-ref [2022/01/03 11:24] (current)
morten [NAV referansegruppe]
Line 5: Line 5:
  
 NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge. NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge.
-NAV utvikling styres fra UNINETT. Vår primære målgruppe er UH-sektoren. Det +NAV utvikling styres fra Sikt. Vår primære målgruppe er UH-sektoren. Det 
-er således viktig at de prioriteringer ​UNINETT ​gjør harmonerer med de behov+er således viktig at de prioriteringer ​Sikt gjør harmonerer med de behov
 sektoren har for sin campusnettovervåkning. sektoren har for sin campusnettovervåkning.
  
Line 12: Line 12:
 ved at en NAV-referansegruppe er opprettet. ved at en NAV-referansegruppe er opprettet.
  
-Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av UNINETT ​og presentert+Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av Uninett ​og presentert
 for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble
-vel mottatt.+vel mottatt. Fra 1. januar 2022 opphørte Uninett som egen organisasjon,​ og inngår i dag i //Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør//​.
  
 =====  Møter ===== =====  Møter =====
Line 48: Line 48:
    * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]]    * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]]
    * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]]    * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]]
-   ​* ​Neste møte: ​[[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]]+   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]] 
 + 
 +   * Neste møte: <​del>​[[navref_110122|11. januar 2022, videokonferanse]]</​del>​ (Avlyst)
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
 ===== Faste deltagere i referansegruppen ===== ===== Faste deltagere i referansegruppen =====
  
-  * Morten Brekkevold, //Uninett// (leder og sekretær) +  * Morten Brekkevold, //Sikt// (leder og sekretær) 
-  * Hanne Moa, //Uninett//+  * Hanne Moa, //Sikt//
   * Nils-Arild Grav, //NTNU//   * Nils-Arild Grav, //NTNU//
   * Ingeborg Hellemo, //UiT//   * Ingeborg Hellemo, //UiT//
Line 60: Line 63:
   * Rune Kittelsen, //UiA//   * Rune Kittelsen, //UiA//
   * Peder Sefland, //​HiVolda// ​   * Peder Sefland, //​HiVolda// ​
-  * Vidar Faltinsen, //Uninett// +  * Vidar Faltinsen, //Sikt// 
  
 Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger. Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
Line 67: Line 70:
   * Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer,​ samt ønsker ​ om  ny  funksjonalitet diskuteres.   * Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer,​ samt ønsker ​ om  ny  funksjonalitet diskuteres.
   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
-  * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT ​med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).+  * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av Sikt med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).
   * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.   * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).
  
  
nav-ref/nav-ref.1614160339.txt.gz · Last modified: 2021/02/24 09:52 by morten