User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:nav-ref [2021/02/24 09:52]
morten [Møter]
nav-ref:nav-ref [2023/03/03 13:06] (current)
morten fjerne tentativt
Line 5: Line 5:
  
 NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge. NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge.
-NAV utvikling styres fra UNINETT. Vår primære målgruppe er UH-sektoren. Det +NAV utvikling styres fra Sikt. Vår primære målgruppe er UH-sektoren. Det 
-er således viktig at de prioriteringer ​UNINETT ​gjør harmonerer med de behov+er således viktig at de prioriteringer ​Sikt gjør harmonerer med de behov
 sektoren har for sin campusnettovervåkning. sektoren har for sin campusnettovervåkning.
  
 +{{ :​nav-ref:​nav-lego-men-small.jpeg?​400|The NAV LEGO men collection}}
 Frem til 2011 har dette blitt ivaretatt gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket ​ Frem til 2011 har dette blitt ivaretatt gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket ​
 ved at en NAV-referansegruppe er opprettet. ved at en NAV-referansegruppe er opprettet.
  
-Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av UNINETT ​og presentert+Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av Uninett ​og presentert
 for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble
-vel mottatt.+vel mottatt. Fra 1. januar 2022 opphørte Uninett som egen organisasjon,​ og inngår i dag i //Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør//​.
  
 =====  Møter ===== =====  Møter =====
  
-   * [[navref_101111|Stiftelsesmøte 10. november 2011 hos UNINETT]] +   ​* ​Neste møte: ​[[navref_070323|7. mars 2023, videokonferanse]] 
-     * [[topp5_101111|Høyest priorterte ønsker utarbeidet etter møtet]] + 
-   * [[navref_290312|29. mars 2012 hos UNINETT]] +   * [[navref_010922|1. september 2022, i Sikts lokaler i Trondheim]] 
-   * [[navref_021012|2. oktober 2012 hos UNINETT]] +   * [[navref_050522|5mai 2022, videokonferanse]] 
-     * [[navref_021012_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] +   ​* ​<del>[[navref_110122|11januar 2022, videokonferanse]]</​del>​ (Avlyst) 
-   * [[navref_090413|9. april 2013 hos UNINETT]] +   * [[navref_210921|21september 2021, videokonferanse]] 
-     * [[navref_090413_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] +   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]] 
-   * [[navref_041013|4. oktober 2013 hos UNINETT]] +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]] 
-     * [[navref_041013_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] +   * [[navref_191120|19november 2020, videokonferanse]] 
-   ​* ​1. april 2014 hos UNINETT +   * [[navref_250820|25august ​2020, videokonferanse]]
-   * [[navref_141014|14. oktober 2014 hos NTNU]] +
-   * [[navref_010615|1juni 2015 hos UiT]] +
-   * [[navref_120915|12november 2015 hos UiO]] +
-     * [[navref_121115_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] +
-   * [[navref_180416|18april 2016 hos UNINETT]] +
-   * [[navref_181016|18. oktober 2016 hos UNINETT]] +
-   * [[navref_250417|25. april 2017 hos UNINETT]] +
-     * [[navref_250417_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] +
-   * [[navref_241017|24. oktober 2017 hos UNINETT]] +
-   * [[navref_240418|24. april 2018 hos UNINETT]] +
-   * [[navref_231018|23. oktober 2018 hos UNINETT]] +
-   * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]] +
-   * [[navref_110619|11juni 2019, videokonferanse]] +
-   * [[navref_131119|13november 2019 hos Uninett]] +
-   * [[navref_110220|11. februar ​2020, videokonferanse]]+
    * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]]    * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]]
      * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]      * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]]
-   * [[navref_250820|25august ​2020, videokonferanse]] +   * [[navref_110220|11februar ​2020, videokonferanse]] 
-   * [[navref_191120|19. november ​2020, videokonferanse]] +   * [[navref_131119|13. november ​2019 hos Uninett]] 
-   * [[navref_230221|23februar 2021, videokonferanse]] +   * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]] 
-   ​* ​Neste møte: ​[[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]]+   * [[navref_010419|1april 2019, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_231018|23. oktober 2018 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_240418|24. april 2018 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_241017|24. oktober 2017 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_250417|25. april 2017 hos UNINETT]] 
 +     * [[navref_250417_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_181016|18. oktober 2016 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_180416|18. april 2016 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_120915|12. november 2015 hos UiO]] 
 +     * [[navref_121115_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_010615|1. juni 2015 hos UiT]] 
 +   * [[navref_141014|14. oktober 2014 hos NTNU]] 
 +   * 1. april 2014 hos UNINETT 
 +   * [[navref_041013|4. oktober 2013 hos UNINETT]] 
 +     * [[navref_041013_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_090413|9. april 2013 hos UNINETT]] 
 +     * [[navref_090413_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_021012|2. oktober 2012 hos UNINETT]] 
 +     * [[navref_021012_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_290312|29. mars 2012 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_101111|Stiftelsesmøte 10. november 2011 hos UNINETT]] 
 +     * [[topp5_101111|Høyest priorterte ønsker utarbeidet etter møtet]]
  
 Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]].
 ===== Faste deltagere i referansegruppen ===== ===== Faste deltagere i referansegruppen =====
  
-  * Morten Brekkevold, //Uninett// (leder og sekretær) +  * Kunderepresentater 
-  * Hanne Moa, //​Uninett//​ +    * Nils-Arild Grav, //NTNU// 
-  ​* Nils-Arild Grav, //NTNU// +    * Ingeborg Hellemo, //UiT// 
-  * Ingeborg Hellemo, //UiT// +    * Jan Sigurd Refvik, //UiO// 
-  * Jan Sigurd Refvik, //UiO// +    * Rune Kittelsen, //UiA// 
-  * Rune Kittelsen, //UiA// +    * Peder Sefland, //​HiVolda//​ 
-  * Peder Sefland, //HiVolda//  +  ​* Tjenesteansvarlige og utviklere hos Sikt: 
-  * Vidar Faltinsen, //​Uninett// ​+    * Morten Brekkevold 
 +    ​* Vidar Faltinsen 
 +    * Hanne Moa 
 +    * Johanna England 
 +    * Simon Tveit
  
 Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger. Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
Line 67: Line 78:
   * Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer,​ samt ønsker ​ om  ny  funksjonalitet diskuteres.   * Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer,​ samt ønsker ​ om  ny  funksjonalitet diskuteres.
   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
-  * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT ​med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).+  * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av Sikt med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).
   * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.   * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).
  
  
nav-ref/nav-ref.1614160339.txt.gz · Last modified: 2021/02/24 09:52 by morten