User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_010419

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 1. april 2019

NAV-ref Home

Invitert:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Knut-Helge Vindheim, NTNU

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse fra kl. 9-12.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten/Vidar ønsker velkommen.
 • Diskusjon rundt form og hyppighet på nav-refmøter fremover.
  • Et konkret forslag:
   • Fire årlige møter, av ca. halv dags varighet.
   • Møtene avvikles hovedsakelig som videokonferanser.
   • Ett av møtene kan legges back-to-back med de årlige Uninett-dagene og gjennomføres som et fysisk møte.

1. Presentasjoner/Status

Hva har blitt gjort siden sist

  • Interface browser
   • (Med og uten “detected VLAN”)
  • Støtte for DELL-switcher i Portadmin
  • UiTs bidrag: IT WatchDogs/Geist generasjon 4 + Powertek PDU
  • Event/alert details page.
  • Enkle hooks for å legge til informasjon i NAV-grensesnittet.
 • Jus
  • Ny lisens: GPLv3
  • Contributors License Agreement

Annet

 • Status NMaaS (vs. CNaaS)
 • Status ressurssituasjon for NAV-utvikling

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

nav-ref Arbeidsliste

 • CNaaS, PortAdmin, dot1x.
  • NETCONF, SNMPv3 et. al.
 • Fortsette med oppgraderinger/teknisk gjeld
  • Python 3 (og Django 1.11) må være på plass i inneværende år. Python 2 er offisielt “obsolete” fra 1. januar.

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

 • Ingenting er forhåndsinnmeldt. Ordet fritt.
 • Ingen tilbakemeldinger er gitt på forrige referat. Derfor er heller ingen nye issues i GitHub blitt opprettet på bakgrunn av referatet. Kan flere bidra med dette? Trenger vi en reprioritering av arbeidslisten, eller er vi tilfredse med “append-only”-modellen?

4. Neste møte

Avhengig av hvor vi lander i diskusjon om form og hyppighet, forsøker vi å finne én eller flere potensielle tidspunkter for neste møte.

Referat

Kommer.

nav-ref/navref_010419.1554100648.txt.gz · Last modified: 2019/04/01 08:37 by morten