User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_010922

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nav-ref:navref_010922 [2022/08/31 12:27]
morten foreløpig agenda
nav-ref:navref_010922 [2022/08/31 12:30] (current)
morten Fikse tull med lenkene
Line 33: Line 33:
     * Siden møtet i mai har vi gjennomført to NAV-sprints på tre uker hver, men kun én ny release.     * Siden møtet i mai har vi gjennomført to NAV-sprints på tre uker hver, men kun én ny release.
     * Nyttige lenker:     * Nyttige lenker:
-      * [[CHANGELOG|https://​github.com/​Uninett/​nav/​blob/​master/​CHANGELOG.md]]+      * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​blob/​master/​CHANGELOG.md|CHANGELOG]]
       * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​pulls|Åpne pull requests]]       * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​pulls|Åpne pull requests]]
       * [[https://​github.com/​orgs/​Uninett/​projects/​15|Arbeidslisten som Kanban-board på GitHub]]       * [[https://​github.com/​orgs/​Uninett/​projects/​15|Arbeidslisten som Kanban-board på GitHub]]
Line 46: Line 46:
 == Ranked statistics is slow == == Ranked statistics is slow ==
  
-Den gamle kjente [[#1504|https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1504]]. Strategien er foreløping innføring av caching-mulighet. Usikkert hvor sterk effekt det vil ha, da problemet i utgangspunktet er ineffektivitet i selve Graphite. Pull request in progress: [[#2398|https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2398]]+Den gamle kjente [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1504|#1504]]. Strategien er foreløping innføring av caching-mulighet. Usikkert hvor sterk effekt det vil ha, da problemet i utgangspunktet er ineffektivitet i selve Graphite. Pull request in progress: [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2398|#2398]]
  
 == Device life cycle events == == Device life cycle events ==
  
-Oversiktssak [[#1997|https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1997|#​1997]]:​ +Oversiktssak [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1997|#​1997]]:​ 
-  * [[#2393|https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2393]] er ferdig. +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2393|#2393]] er ferdig. 
-  * [[#2391|https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2391]] er underveis. +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2391|#2391]] er underveis. 
-  * [[#2392|https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2392]] gjenstår.+  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2392|#2392]] gjenstår.
  
  
 == Refresh button to update single device == == Refresh button to update single device ==
  
-Vi skal hente frem igjen arbeid som er gjort tidligere ifm.: [[#1073|https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1073]]. Ønsker en kort diskusjon om hvordan funksjonen skal se ut fra brukersiden (f.eks. refresh fra jobblisten i ip device info).+Vi skal hente frem igjen arbeid som er gjort tidligere ifm.: [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1073|#1073]]. Ønsker en kort diskusjon om hvordan funksjonen skal se ut fra brukersiden (f.eks. refresh fra jobblisten i ip device info).
  
 == Make it possible to turn on PoE in PortAdmin == == Make it possible to turn on PoE in PortAdmin ==
  
-[[#1938|https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1938]] - diskutert sist av gruppen i 2021. Har vi noe å tilføye? Hvordan skal dette se ut i grensesnittet?​+[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​1938|#1938]] - diskutert sist av gruppen i 2021. Har vi noe å tilføye? Hvordan skal dette se ut i grensesnittet?​
  
 === 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen === === 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen ===
nav-ref/navref_010922.txt · Last modified: 2022/08/31 12:30 by morten