User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_010922

NAV referansegruppemøte 1. september

NAV-ref Home

Innkalt:

 • Peder Smart Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Vidar Faltinsen, Sikt
 • Hanne Moa, Sikt
 • Johanna England, Sikt
 • Simon Oliver Tveit, Sikt
 • Ilona Podliashanyk, Sikt
 • Morten Brekkevold, Sikt

Agenda

Møtet blir avholdt fysisk på Sikts møterom Perl i 5. etg. i Teknobyen, Trondheim, fra kl. 09:00 til 15:00. Vi beregner lunsj ca. 11:30-12:15.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten ønsker velkommen på vegne av Sikt.

1. Presentasjoner/Status

 • Andre prosjekter
  • Argus
 • Veivalg: Siste avstemning over innkomne innspill fant sted i mai 2020. Arbeidet med denne har ikke begynt å skyte fart før nå i år, når vi har et team på fem utviklere som begynner å få mer erfaring med kodebasen. Trenger vi en ny avstemning? Legger vi til saker på listen, eller trenger vi en full reprioritering?

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Ranked statistics is slow

Den gamle kjente #1504. Strategien er foreløping innføring av caching-mulighet. Usikkert hvor sterk effekt det vil ha, da problemet i utgangspunktet er ineffektivitet i selve Graphite. Pull request in progress: #2398

Device life cycle events

Oversiktssak #1997:

Refresh button to update single device

Vi skal hente frem igjen arbeid som er gjort tidligere ifm.: #1073. Ønsker en kort diskusjon om hvordan funksjonen skal se ut fra brukersiden (f.eks. refresh fra jobblisten i ip device info).

Make it possible to turn on PoE in PortAdmin

#1938 - diskutert sist av gruppen i 2021. Har vi noe å tilføye? Hvordan skal dette se ut i grensesnittet?

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Runde rundt bord. Foreløping ingen skriftlig innmeldte saker. Vi tar evt. opp diskusjonen vi ikke rakk å holde ved forrige møte, vedrørende Peders innspill om strategi for monitorering av tjenester i sky.

4. Neste møte

Vi velger neste møtedato, ca. 1. mars, halv dag over videokonferanse.

Referat

Kommer.

nav-ref/navref_010922.txt · Last modified: 2022/08/31 12:30 by morten