User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_041013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_041013 [2013/10/16 13:56]
mvold@uninett.no [Referat]
nav-ref:navref_041013 [2015/11/13 13:33] (current)
Line 77: Line 77:
   * Ny statusside ([[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1063703|LP#​1063703]])   * Ny statusside ([[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1063703|LP#​1063703]])
   * Kort NAVlets-demo,​ som løsningsforslag på [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1061523|LP#​1061523]]   * Kort NAVlets-demo,​ som løsningsforslag på [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1061523|LP#​1061523]]
 +    * Tilbakemelding:​ Ton ned edit/​remove-knapper eller flytt dem til en egen edit-modus for hele siden.
   * Vi ønsker å sette opp et lite lab-/​test-nett til åpen NAV-demo.   * Vi ønsker å sette opp et lite lab-/​test-nett til åpen NAV-demo.
  
-<note important>​Dette referatet ​er fremdeles under utarbeidelse<​/note>+Siste del av dagen gikk til å diskutere nye utfordringer og innspill til/fra referansegruppen. 
 + 
 +  * Forslag fra utviklerne om ytelsesforbedringer på innsamlingssiden. 
 +    * Morten la frem en del idéer for endringer i måten ipdevpoll muliggjør multiprocess-skalering,​ som blant annet kan føre til at innsamlingen kan skaleres horisontalt eller man kan realisere innsamling bak brannmurer eller NAT-løsninger. 
 +    * Morten skal konkret se på ytelsesforbedringer i camloggeren,​ som spiser mye ressurser i dag. 
 +    * Tomlene opp fra gruppen. 
 +  * Ny statusside bør støtte to nye mekanismer for alarmundertrykkelse:​ 
 +    * "​Acknowledge"​ - en kvittering for at alarmen ​er sett og kjent og jobbes med. Vil ikke fjerne alarmen, kun alarmens synlighet på statussiden. Statussiden skal likevel kunne vise kvitterte alarmer om brukeren ønsker. 
 +    * "Force close" - tvangslukke en alarm som ikke er gyldig. Brukeren må gjøres oppmerksom på at dersom alarmen er reell, kan det komme en ny en ved å tvangslukke den. 
 +  * NETCONF blir mer aktuelt å støtte, i første omgang ved konfigurasjonsendringer fra Portadmin eller Arnold. Ciscos Nexus-plattform støtter snart ikke enkle konfigurasjonsendringer med SNMP writes, og da blir disse NAV-verktøyene ubrukelig for de som kjører Nexus i utstrakt grad (f.eks. NTNU) 
 +  * SNMPv3 har vært etterspurt, og burde kanskje vært støttet. Underliggende biblioteker støtter det, men NAV trenger nye måter å konfigurere/modellere "​authentication credentials"​ som knyttes til nettbokser. 
 +  * Peder mener at Arnold/​Portadmins "write mem"​-kommando ved endringer på Cisco-utstyr ikke fungerer som den skal. Reboot av switcher fører til tap av endringer. Dette må sjekkes opp :!: 
 +  * Det kommer en del spørsmål om mer fingranulert autorisasjon i Portadmin fra bl.a. Volda og NTNU, men disse er veldig vage. Utviklerne trenger detaljerte spesifikasjoner på hva som skal være støttet før man har mulighet til å se på implementasjon. 
 + 
 +Ny møtedato ble ikke satt pga. knapp tid på slutten av møtet. Avtales på e-post ifm. avstemning over ny arbeidsliste. De to forslagene er: 
 + 
 +  * Tirsdag 1. april 2014 
 +  * Torsdag 3. april 2014 
 + 
 + 
 ==== Innkomne momenter i tilfeldig rekkefølge ==== ==== Innkomne momenter i tilfeldig rekkefølge ====
 +
 +De innkomne momenter som er identifisert som store oppgaver som må opp på arbeidslisten står i neste avsnitt. Det som følger er stort sett småting som tar (fukt fingeren) fra 3 minutter til 3 timer å fikse.
 +
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248078|LP#​1248078]] - NAVbar search results should be grouped in tabs instead of multiple tables on a single page
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248082|LP#​1248082]] - ipdevinfo port view should sort VLANs in ascending numerical order.
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248083|LP#​1248083]] - ipdevinfo "​affected"​ tab should be renamed to "what if".
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248084|LP#​1248084]] - the heading "​devices going down" in ipdevinfo affected tab should be changed to "​devices unreachable"​
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248085|LP#​1248085]] - ipdevinfo "​affected"​ tab needs to properly list the affected organizations
 +    * the heading must always be visible, even if the organization list is empty
 +    * the "send e-mail"​ button should be greyed out when there are no e-mail addresses to send to
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248095|LP#​1248095]] - device groups should be searchable in the NAVbar
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1242868|LP#​1242868]] - editing of device group members should be part of the device group SeedDB page, the current navigation path to this interface is unintuitive.
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248088|LP#​1248088]] - Netmap'​s "​export to SVG" button should be visible on all browsers, but disabled on those that don't support the export functionality
 +
 +Disse to punktene knytter vi til en pågående sak som allerede ligger i arbeidslisten:​
 +
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1063703|LP#​1063703]] - New "​acknowledge"​ action for individual alerts displayed in the status page will suppress future display of them in the status page
 +    * unless the user wants to specifically view acknowledged alerts.
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1063703|LP#​1063703]] - New "force close" action for individual alerts displayed in the status page will close active alert states.
 +    * User must be warned that closing real alerts may cause them to just be re-raised.
 +
 ==== Nye punkter til arbeidsliste ==== ==== Nye punkter til arbeidsliste ====
 +
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248081|LP#​1248081]] - New interface/​tool to browse unrecognized neighbors and acknowledge individual devices that are known but are to be ignored (the ipdevinfo neighbor map must take these acknowledgements into account during display).
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248086|LP#​1248086]] - alert on loss of redundancy in an aggregated (portchannel) link
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​744951|LP#​744951]] - allow for display of smaller subnets in the subnet matrix
 +    * the current limit is around /27 nets
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248090|LP#​1248090]] - ipdevpoll'​s multiprocess mode should be rewritten to use generic worker processes that can be restarted without changing the scheduling
 +    * this may also allow for horizontal scaling of collector processes
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248092|LP#​1248092]] - optimize ipdevpoll'​s cam plugin, it is currently an I/O and memory hog.
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248093|LP#​1248093]] - A NETCONF implementation for NAV must be researched.
 +  * [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1248094|LP#​1248094]] - Implement SNMPv3 support, in accordance with the underlying SNMP library.
  
nav-ref/navref_041013.1381931785.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:37 (external edit)