User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_041013

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 4. oktober 2013

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Vidar Faltinsen, UNINETT (frem til ca. 13:40)
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Jan Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU

Forfall:

 • Børge Brunes, UiT

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl. 09-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status gjeldende arbeidsliste m/demo
 2. Innspill til implementasjonsdetaljer.
 3. Innspill fra referansegruppen, nye utfordringer
 4. Dato for neste møte.

Referat

Møtet åpnet med en gjennomgang og demonstrasjon av fullførte punkter fra arbeidslisten. Noen av funksjonene som ble demonstrert, med tilbakemeldinger fra gruppen:

 • Samlet infoside
  • NTNU: Søk kan gi veldig mange treff og VLAN-info, som er mest interessant for oss, havner nederst på siden og man må lete etter det. Hva kan gjøres med dette?
 • Neighbors-kart i ipdevinfo
  • Gjentatt ønske: Mulighet for å kvittere vekk “kjente” ukjente bokser som NAV ikke skal bry seg om.
 • Port details (ipdevinfo)
  • NTNU: Sortere VLAN i stigende rekkefølge
 • Affected-fane i ipdevinfo
  • Kan tittelen endres fra “affected” til “What if?” ?
  • Kan overskriften “devices going down” endres til “devices unreachable”?
  • Trenger liste over affekterte organisasjoner (mulig det er der allerede, men at datagrunnlaget mangler fra demo-installasjonen)
   • I såfall, overskriften bør alltid være der, selv om listen er tom.
 • IP Device groups erstatter subcategories,
  • Ønske om at grupper skal være søkbare i navbar
  • Utstyr i en gruppe må kunne redigeres på gruppens side i SeedDB, ikke som et helt separat grensesnitt som nå.
 • Netmap
  • HiVolda: Hva kan vi gjøre om naboskap som vises ikke er riktig?
   • Svar: Følg howto for debugging av topologiproblemer før feilen rapporteres til utviklerne.
  • UiA: Indikeres linker som er nede i kartet?
   • Svar: Nei.
  • Diskusjon rundt hvordan man skal lastfargelegge der det er flere parallelle linker. Et vanskelig problem.
  • Spørsmål: Kan man filtrere kartet på organisasjon?
   • Svar: Hva skal man filtrere på? Boks-organisasjon eller VLAN-organisasjon? Forskjellige installasjoner bruker organisasjonstilknytninger på forskjellige måter i NAV.
  • Eksport til SVG fungerer bare i Chrome: Eksport-knappen er usynlig i andre nettlesere - det er ikke bra, den bør være synlig, men disablet i andre nettlesere.
 • Opplasting av bilder pr. rom
  • Spørsmål/diskusjon rundt tilgangsmekanismer rundt de opplastede bildene.
 • IP-adresseforbruksgrafer pr. VLAN
  • HiVolda: Gjenytrer ønske om bedret mulighet til å se små prefix i “subnet matrix”-verktøyet.
 • Demo av hvordan vi så langt har integrert Graphite som erstatning for Cricket
  • Berettiget ønske om samlet inn/ut-trafikkgraf pr. port, og mulighet til å vise grafer for alle porter på en boks på samme side.
  • Spørsmål om hvorvidt ipdevpolls prioritering av jobber kan konfigureres på noe vis.
   • Svar: Nei, ipdevpoll har ingen spesiell prioritering overhodet.
   • Etterpåklokt svar: ipdevpoll sorterer jobber i kjøre etter hvor lenge siden sist de ble kjørt, slik at om flere jobber skal starte samtidig, starter de som har “ventet” lengst.
  • Spørsmål om utvidelse til flere teller pr interface
   • Svar: Dette var vanskelig med Cricket/rrdtool, problemfritt med Graphite.
  • Spørsmål om aggregering av statistikk
   • Svar: I motsetning til Cricket/rrdtool kan alle slike parametere konfigureres direkte inn i Graphite sin carbon-backend.
  • Spørsmål om migrering
   • Svar: Vi har skrevet script for migrering av RRD-data over til Graphite.
 • Filtrert dumping og innrulling av data er implementert, og vil lette evt. uttesting av nye versjoner med produksjonsdata på midlertidige/virtuelle maskiner
  • Flere er mer interessert i å delta i betatesting med dette.

I neste bolk ba utviklerne om innspill til implementasjonsdetaljer.

 • NAV mangler en “Unknown”-tilstand (LP#1062150 ). Dvs. når man legger til noe til overvåkning så blir det automatisk grønt, før NAV har sjekket noe som helst. Dersom sjekkingen ikke kjører som planlagt, forblir status grønn. NAV burde ha mulighet for å ha en “ukjent”-tilstand pr. overvåkede ting, som endrer seg først når man faktisk har sjekket tilstanden.
  • Hva om sjekk har kjørt, sjekk gir OK-status, og så stopper sjekkeren. Skal tilstanden gli over i “ukjent” igjen etter et tidsintervall? Holder det at watchdog-funksjonen vi planlegger varsler ting som har stoppet opp?
   • Tilbakemelding fra gruppen går på at watchdog bør holde.
 • Virtuelle chassis og andre redundans-tiltak (LP#1169550). NAV skjønner f.eks. ikke Cisco VSS eller stackede Juniper-switcher i dag. Ved utfall/tap av redundans ser det ut som porter og moduler forsvinner ut av bokser, og NAV genererer flere alarmer for det.
  • Det idéelle hadde vært om NAV skjønte at en boks er satt sammen av flere chassis, og visste hvilke komponenter som hørte til hvilke chassis. Ved evt. utfall kunne NAV varslet tap av redundans, fremfor å varsle om alle fysiske komponenter som tilsynelatende forsvant i farta.
  • For Cisco VSS holder det antagelig med bedre tolkning av ENTITY-MIB. Verre for Juniper, hvor vi bare har ukjente, proprietære MIBer å støtte oss på.
 • Ny statusside (LP#1063703)
 • Kort NAVlets-demo, som løsningsforslag på LP#1061523
 • Vi ønsker å sette opp et lite lab-/test-nett til åpen NAV-demo.
Dette referatet er fremdeles under utarbeidelse

Innkomne momenter i tilfeldig rekkefølge

Nye punkter til arbeidsliste

nav-ref/navref_041013.1381931785.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:37 (external edit)