User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_041013

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 4. oktober 2013

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Jan Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl. 09-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status gjeldende arbeidsliste m/demo
 2. Innspill til implementasjonsdetaljer.
 3. Innspill fra referansegruppen, nye utfordringer
 4. Dato for neste møte.

Referat

Innkomne momenter i tilfeldig rekkefølge

Nye punkter til arbeidsliste

nav-ref/navref_041013.1381925632.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:37 (external edit)