User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_041013

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 4. oktober 2013

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Vidar Faltinsen, UNINETT (frem til ca. 13:40)
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Jan Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU

Forfall:

 • Børge Brunes, UiT

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl. 09-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status gjeldende arbeidsliste m/demo
 2. Innspill til implementasjonsdetaljer.
 3. Innspill fra referansegruppen, nye utfordringer
 4. Dato for neste møte.

Referat

Møtet åpnet med en gjennomgang og demonstrasjon av fullførte punkter fra arbeidslisten. Noen av funksjonene som ble demonstrert, med tilbakemeldinger fra gruppen:

 • Samlet infoside
  • NTNU: Søk kan gi veldig mange treff og VLAN-info, som er mest interessant for oss, havner nederst på siden og man må lete etter det. Hva kan gjøres med dette?
 • Neighbors-kart i ipdevinfo
  • Gjentatt ønske: Mulighet for å kvittere vekk “kjente” ukjente bokser som NAV ikke skal bry seg om.
 • Port details (ipdevinfo)
  • NTNU: Sortere VLAN i stigende rekkefølge
 • Affected-fane i ipdevinfo
  • Kan tittelen endres fra “affected” til “What if?” ?
  • Kan overskriften “devices going down” endres til “devices unreachable”?
  • Trenger liste over affekterte organisasjoner (mulig det er der allerede, men at datagrunnlaget mangler fra demo-installasjonen)
   • I såfall, overskriften bør alltid være der, selv om listen er tom.
 • IP Device groups erstatter subcategories,
  • Ønske om at grupper skal være søkbare i navbar
  • Utstyr i en gruppe må kunne redigeres på gruppens side i SeedDB, ikke som et helt separat grensesnitt som nå.
 • Netmap
  • HiVolda: Hva kan vi gjøre om naboskap som vises ikke er riktig?
   • Svar: Følg howto for debugging av topologiproblemer før feilen rapporteres til utviklerne.
  • UiA: Indikeres linker som er nede i kartet?
   • Svar: Nei.
  • Diskusjon rundt hvordan man skal lastfargelegge der det er flere parallelle linker. Et vanskelig problem.
  • Spørsmål: Kan man filtrere kartet på organisasjon?
   • Svar: Hva skal man filtrere på? Boks-organisasjon eller VLAN-organisasjon? Forskjellige installasjoner bruker organisasjonstilknytninger på forskjellige måter i NAV.
  • Eksport til SVG fungerer bare i Chrome: Eksport-knappen er usynlig i andre nettlesere - det er ikke bra, den bør være synlig, men disablet i andre nettlesere.
Dette referatet er fremdeles under utarbeidelse

Innkomne momenter i tilfeldig rekkefølge

Nye punkter til arbeidsliste

nav-ref/navref_041013.1381926950.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:37 (external edit)