User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_041013_avstemning

Avstemning etter nav-ref 4. oktober 2013

I tillegg til de oppgaver som allerede lå på arbeidslisten før møtet, tilkom det noen få nye som ble referatført fra møtet den 4. oktober. Vi stemmer over hvordan de skal prioriteres, men resultatet av avstemningen blir tilføyet bak den eksisterende prioritetslisten.

Hvert nav-ref-medlem kan lage en prioritetsliste på 7 saker. I rekkefølgen høyeste til laveste prioritet deler du ut poengene: 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1.

Vi summerer poengene i siste kolonne og sorterer tabellen etter dette.

Frist for å fylle inn poeng gikk ut fredag 3. januar

Poengtabell

Launchpad ID Title NTNU UiT HiVolda UiA UiO Sum
LP#1248086 alert on loss of redundancy in an aggregated (portchannel) link 7 5 5 10 7 34
LP#1248092 optimize ipdevpoll's cam plugin, it is currently an I/O and memory hog. 5 10 3 2 10 30
LP#1248093 A NETCONF implementation for NAV must be researched. 10 3 7 7 1 28
LP#744951 allow for display of smaller subnets in the subnet matrix 3 2 10 5 5 25
LP#1248090 rewrite ipdevpoll's multiprocess to use generic worker processes 4 7 2 1 3 17
LP#1063699 Dual stack monitoring 2 1 4 4 4 14
LP#1248081 New interface/tool to browse unrecognized neighbors 1 4 1 3 2 11
LP#1248094 Implement SNMPv3 support, in accordance with the underlying SNMP library. 0
LP#1062175 Prefix discovery timestamp 0
nav-ref/navref_041013_avstemning.txt · Last modified: 2015/11/13 13:49 by morten