User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_090413

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nav-ref:navref_090413 [2013/04/10 11:06]
mvold@uninett.no
nav-ref:navref_090413 [2015/11/13 13:33]
Line 1: Line 1:
-====== NAV referansegruppemøte 9. april 2013 ====== 
-[[nav-ref|NAV-ref Home]] 
  
-Tilstede: 
-  * Morten Brekkevold, UNINETT 
-  * John-Magne Bredal, UNINETT ​ 
-  * Børge Brunes, UiTø 
-  * Vidar Faltinsen, UNINETT 
-  * Rune Kittelsen, UiA 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO 
-  * Peder Sefland, HiVolda 
-  * Gro-Anita Vindheim, NTNU 
- 
-===== Agenda ===== 
- 
-Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl. 09-15, avbrutt av lunsj. 
- 
-  - Status gjeldende arbeidsliste. 
-  - Innspill til implementasjonsdetaljer. 
-  - Åpent forum. 
-  - Dato for neste møte. 
- 
-===== Referat ===== 
- 
-  - Status gjeldende arbeidsliste. 
-    * John-Magne og Morten gjennomgikk de punktene på arbeidslisten som de anså seg som ferdige med. 
-    * Neste feature-release er først 12. september. Spørsmål til gruppen om hvorvidt releasetakten er god. Antall nye feature-releaser i året er bra, men det er spredt noe ujevnt utover året, og dette bør kanskje justeres på. Enkelte mindre funksjoner bør det være mulig å få med i en av vedlikeholdsversjonene vi kommer med underveis. 
-  - Innspill til implementasjonsdetaljer. 
-    * Tre dårlig spesifiserte oppgaver fra arbeidslisten ble lagt frem. 
-    * Det ble gitt tilbakemeldinger på hva som bør omfattes av LP#1069763 og LP#1062288, mens det ble besluttet at LP#1062286 utgår fra arbeidslisten,​ da funksjonaliteten er alt for NTNU-spesifikk. ​ 
-    * John-Magne presenterte utviklernes planer for innføring av Foundation som rammeverk for ny webdesign, og demonstrerte en prototyp av nytt grensesnitt. 
-  - Åpent forum. 
-    * Helge Stranden (UNINETT) holdt en presentasjon av beredskapssituasjonen i kommunikasjonsrom rundt om i UH-sektoren,​ spesielt med tanke på strømsituasjon og monitorering av miljø og strøm i slike rom. UNINETTs plan er å implementere begynnende støtte for slikt utstyr fra APC, som er tilgjengelig for oss. 
-  - Fredag 4. oktober ble valgt som neste møtedato. 
nav-ref/navref_090413.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)