User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_090413

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 9. april 2013

NAV-ref Home

Tilstede:

 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Børge Brunes, UiTø
 • Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Jan Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl. 09-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status gjeldende arbeidsliste.
 2. Innspill til implementasjonsdetaljer.
 3. Åpent forum.
 4. Dato for neste møte.

Referat

 1. Status gjeldende arbeidsliste.
  • John-Magne og Morten gjennomgikk de punktene på arbeidslisten som de anså seg som ferdige med.
  • Neste feature-release er først 12. september. Spørsmål til gruppen om hvorvidt releasetakten er god. Antall nye feature-releaser i året er bra, men det er spredt noe ujevnt utover året, og dette bør kanskje justeres på. Enkelte mindre funksjoner bør det være mulig å få med i en av vedlikeholdsversjonene vi kommer med underveis.
 2. Innspill til implementasjonsdetaljer.
  • Tre dårlig spesifiserte oppgaver fra arbeidslisten ble lagt frem.
  • Det ble gitt tilbakemeldinger på hva som bør omfattes av LP#1069763 og LP#1062288, mens det ble besluttet at LP#1062286 utgår fra arbeidslisten, da funksjonaliteten er alt for NTNU-spesifikk.
  • John-Magne presenterte utviklernes planer for innføring av Foundation som rammeverk for ny webdesign, og demonstrerte en prototyp av nytt grensesnitt.
 3. Åpent forum.
  • Helge Stranden (UNINETT) holdt en presentasjon av beredskapssituasjonen i kommunikasjonsrom rundt om i UH-sektoren, spesielt med tanke på strømsituasjon og monitorering av miljø og strøm i slike rom. UNINETTs plan er å implementere begynnende støtte for slikt utstyr fra APC, som er tilgjengelig for oss.
 4. Fredag 4. oktober ble valgt som neste møtedato.
nav-ref/navref_090413.1365591975.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:37 (external edit)