User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_110619

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nav-ref:navref_110619 [2020/05/12 14:55]
hmpf [Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding] Ny issue
nav-ref:navref_110619 [2020/05/12 14:57] (current)
hmpf [Del 1 - Presentasjoner/Status]
Line 79: Line 79:
  
   * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2158|#​2158]]** Ønske om mer komplekse filtermuligheter i auditlog-grensesnittet (f.eks. kombinere flere verb)   * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2158|#​2158]]** Ønske om mer komplekse filtermuligheter i auditlog-grensesnittet (f.eks. kombinere flere verb)
-  * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2159|#​2159]]** UPS-widget ser ut til å angi gjenværende batteritid i sekunder på noe utstyr, i minutter på annet utstyr.+  * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2159|#​2159]]** ​[BUG] UPS-widget ser ut til å angi gjenværende batteritid i sekunder på noe utstyr, i minutter på annet utstyr.
  <​note>​Peder og Rune melder tilbake om spesifikke eksempler på sine respektive verktøykasser.</​note>​  <​note>​Peder og Rune melder tilbake om spesifikke eksempler på sine respektive verktøykasser.</​note>​
   * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2021|#​2021]]** Ønske om mulighet til å bruke bokser og rom som **mal** for å opprette nye bokser og rom i SeedDB. En del utstyr har ganske like parametre, og det er tungvindt å måtte taste inn alt på nytt hver gang.   * **[[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2021|#​2021]]** Ønske om mulighet til å bruke bokser og rom som **mal** for å opprette nye bokser og rom i SeedDB. En del utstyr har ganske like parametre, og det er tungvindt å måtte taste inn alt på nytt hver gang.
nav-ref/navref_110619.txt · Last modified: 2020/05/12 14:57 by hmpf