User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_250417

NAV referansegruppemøte 25. april 2017

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Sigmund Augdal, UNINETT (tom. lunsj)
 • Hanne Moa, UNINETT
 • Vidar Faltinsen, UNINETT (9-10)
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Knut-Helge Vindheim, NTNU

Agenda

Møtet ble avholdt i UNINETTs lokaler i Trondheim, og varte fra kl. 9-15, avbrutt av lunsj.

0. Velkommen/Innledning

Vi tar en runde rundt bordet og introduserer de to nye utviklerne som nå også jobber med NAV-utvikling.

1. Presentasjoner/Status

Vi presenterer status og nye ting i NAV:

 • miljøovervåking (JM / Morten / Sigmund)
 • BGP (Morten)
 • auditlog (JM / Hanne)
 • deling av dashboards (JM / Sigmund)
 • NMaaS - Network Management as a Service (Morten)

2. Fokus for videre utvikling / Tilbakemelding

Hva gjør vi fremover? Herunder går vi gjennom nav-ref arbeidslisten

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Saker som er blitt sent inn før møtet tas opp.

UiT

 • Fokus på bedre implementasjon av ipdevpoll
 • På fagdagene i fjor var det fleire som ytret ønske om zabbix-integrasjon (a la dagens xymon-integrasjon). Er det noen som ser på dette?
 • Mulighet for å legge inn info og bilder på Lokasjon
 • UPS-status widget - dersom ipdevpoll ikke rakk å samle inn data siste runde så “blanker” widgeten ut (N/A). Dette forvirrer folk.
 • Videre planer for Netmap
 • Støtte for SDN-type bokser (Cisco ACI m/venner)
 • Smokeping
 • Ranked Statistics for store installasjoner.

HiVolda

 • Cisco AP 1810W som er access-punkt med innbygd switch

NTNU

 • Bedre modularisering av NAV for lokale utvidelser

Runde rundt bordet.

Før vi reiser hver til vårt avtaler vi nytt møte til høsten.

Referat

Introduksjon

 • Runde rundt bordet med introduksjon av nye fjes
 • Juniper og HioA burde kanskje vært med i gruppa?

ROS-analyse

HiVolda har foretatt sin egen ROS-analyse av VK, vi har for hele tjenesten. Vi burde forberede en gjennomgang av vår analyse til neste møte. Som HiVolda sier:

Det er et kvalitetsstempel at det er gjennomført

Demoer

 • JM demonstrerte gamle “Power contrib”, som gikk over i ny “racks”-side og “Sensors”-tab.
 • Morten fortalte og viste litt om BGP-overvåkning.
 • Auditlog ble vist frem som et work-in-progress.
 • Demo av deling av dashboards.
 • Presentasjon av NMaaS-prosjektet der konsepter ble vist frem (Morten).

Tilbakemeldinger etc

 • WISHLIST #1499: NTNU kan tenke seg å lage varslingsprofiler med filter på rom-attributter.
 • BUG #1500: Skriveleif i “Sensor details”: “Thesholds”
 • WISHLIST #1501: NTNU: Også auditlogge oppdagede endringer i software-versjoner
 • WISHLIST #1502: “Register error” burde være mer tilgjengelig, f.eks. under ipdevinfo eller seeddb på enkeltbokser.

Videre utvikling

Reprioritering av oppgaver

Det ble vedtatt at reprioritering av oppgaver skal gjennomføres. Dette gjøres på standard måte basert på de oppgaver som ligger med nav-ref-taggen i GitHub (inkludert de oppgaver som kom opp i løpet av møtet).

SNMP er på vei ut

Det må legges vekt på implementasjon av andre protokoller enn SNMP for å kommunisere med nettverksutstyr. Dette fordi SNMP er i ferd med å fases ut og protokoller som NETCONF (med ulike transportprotokoller) er på vei inn.

Relisensiering av NAV

Det at NAV har en GPLv2-lisens umuligjør inkludering av enkelte ønskede biblioteker (f.eks. relatert til NETCONF) pga. inkompatible lisenser. En relisensiering av NAV er essensielt for bedre kompatibilitet med andre lisenser og bør/skal gjøres i løpet av året.

Ønskekonserten

UIT

 • UiT ytelsesbehov ipdevpoll - ser an etter 4.7, kanskje vi kan hjelpe til med litt detektivarbeid på UiT dersom problemet vedvarer.
 • WISHLIST #1498: NTNU: Diverse småkart i NAV burde være mulig å ta opp i fullskjerm
 • WISHLIST #1503: UiT: Mulighet for å legge inn info og bilder på Lokasjon
 • WISHLIST #1503: UiT: Posisjon også på Location
 • WISHLIST #1504: Kjappifisering av Ranked statistics, er det mulig å gjøre noen grep utover å bytte ut Graphite med noe annet? Kjøring+caching av rapporter i bakgrunnen?

UiO

 • WISHLIST: Søkbare alias på romnavn? Dette ble gitt feedback på for mer informasjon fra UiO. Vi avventer registrering av issue på dette.
 • WISHLIST #1505: Vil ha et view under “switch port activity” pr. netbox som ligner på det man har for interfaces på room (synes oversikten er bedre enn den som ligger i “switch port activity” i dag)
  • Forslag: Kanskje slå sammen switch port og switch port activity-fanene til noe som ligner på denne listen. Er de eksisterende matrise-viewene her i det hele tatt nyttige?
  • Innspill fra NTNU: “Datoformatet” for “Last active”-kolonnen er inkonsekvent (Now, Never, Today, X days, navnet på naboboks, etc).
 • WISHLIST #1506: Unngå duplikate ARP-innslag i situasjoner med HSRP/VRRP
  • Motforslag: Eksplisitt vise hvilken ruter som er kilde til en rad for å forhindre forvirring.
 • Gjenganger #1073: Refreshknapp.

NTNU

 • DOM DOM DOM (HP?)#1232
 • WISHLIST #1242: Slå av og på PoE på porter
 • WISHLIST #1230: Slå av og på 802.1X
 • BUG #1507: Vise regexp-regel som gjelder for description i portadmin.
  • Brukerne skjønner ikke hva feilen består i når de ikke kjenner formatet som er konfigurert.

UiA

 • epostrapporter #1243 (igjen)
 • WISHLIST #1502: arkiv (loggføre ting mot bokser, aka. ERROR events som man i dag har i Device History)
 • Multicast-stats?

HiVolda

 • WISHLIST #1508: Kabeldiagnostikk med proprietære MIBs? En jobb som kan gå en eller flere ganger i døgnet - eller en manuell knapp for å igangssette en diagnostikk?
  • MIBs
   • HP-ICF-TRANSCEIVER-MIB
   • CISCO-CABLE-DIAG-MIB
  • Tilbakemelding fra salen: Dette bør ikke gå automatisk for alle porter, for det tar ned porten for diagnostikk. Det bør være en knapp i f.eks. PortAdmin eller ipdevinfo.

Neste møte

Tirsdag 24. oktober klokka 9-15

nav-ref/navref_250417.txt · Last modified: 2017/04/26 13:17 by bredal