User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_120520_avstemning

Avstemning etter nav-ref 12. mai 2020

Etter vedtak på NAV-referansegruppens møte 12. mai 2020 ble det besluttet å gjennomføre en ny avstemning med full omprioritering av arbeidslisten.

Hvert nav-ref-medlem kan lage en prioritetsliste på 7 saker. I rekkefølgen høyeste til laveste prioritet deler du ut poengene: 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1.

Hvert medlem kan skrive egne poeng direkte inn i sin institusjons colonel i tabellen under. For spm. ta kontakt på nav-ref-mailinglista.

Vi summerer poengene i siste kolonne og sorterer tabellen etter dette.

Frist for å fylle inn poeng var 23. juni 2020.

Ting som uansett prioriteres først

GitHub ID Tittel Estimat
#1176 NETCONF support in NAV ★★★

Poengtabell

Estimat-kolonnen angir utviklernes forenklede estimat på arbeidsomfanget for oppgaven. Flere stjerner = større omfang.

GitHub ID Tittel Estimat NTNU UiTø HiVolda UiA UiO Sum
#1504 Ranked statistics is slow ★★ 10 10 20
#1154 Transceivers should have their own class instead of counting as modules ★★ 4 7 5 16
#1997 Lifecycle events ★★ 5 2 5 3 15
#1073 Refresh button to update single device ★★ 4 3 7 14
#1938 Make it possible to turn on PoE in PortAdmin ★★ 7 7 14
#1508 Cable test from NAV ★★ 5 5 2 12
#2162 More power usage stats on individual PoE-enabled ports ★★ 10 2 12
#1501 Log changes to IP Devices ★★ 4 7 11
#2161 Alias for rooms and buildings ★★ 10 10
#2164 Control over 802.1X options per port in PortAdmin ★★ 10 10
#1996 Make it possible to show historical information on devices based on serialnumber 4 4 8
#1130 Dual-stack/multiple IP address monitoring ★★★ 1 1 1 3
#1609 Collect Digital Optical Monitoring (DOM) data from HP devices 3 3
#1939 Accessing the API is slow when there is a lot of data ★★ 3 3
#2107 Support more recent AKCP MIBs 3 3
#1936 Is it possible to show more information about 802.1X enabled ports? 2 2
#2158 Allow more complex filter opportunities for audit log ★★ 2 2
#1937 An export to Excel of equipment-data is needed 1 1
#2160 Show VLAN description in the portlist in ipdevinfo 1 1
#1377 Room name is unique ★★★
#1115 Prefix discovery timestamp
#1177 Implement SNMPv3 support ★★
#1203 Hardware information from Juniper devices ★★
#1940 Inventory (for a specifc serial number) isn't completely deleted when a box changes it serial number
#2108 Add threshold system usage examples with wildcards
nav-ref/navref_120520_avstemning.txt · Last modified: 2020/06/25 07:09 by morten