User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_120520_avstemning

This is an old revision of the document!


Avstemning etter nav-ref 12. mai 2020

Etter vedtak på NAV-referansegruppens møte 12. mai 2020 ble det besluttet å gjennomføre en ny avstemning med full omprioritering av arbeidslisten.

Hvert nav-ref-medlem kan lage en prioritetsliste på 7 saker. I rekkefølgen høyeste til laveste prioritet deler du ut poengene: 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1.

Hvert medlem kan skrive egne poeng direkte inn i sin institusjons kolonne i tabellen under. For spm. ta kontakt på nav-ref-mailinglista.

Vi summerer poengene i siste kolonne og sorterer tabellen etter dette.

Frist for å fylle inn poeng settes til xx. juni 2020.

Poengtabell

Estimat-kolonnen angir utviklernes forenklede estimat på arbeidsomfanget for oppgaven. Flere stjerner = større omfang.

GitHub ID Tittel Estimat NTNU UiTø HiVolda UiA UiO Sum
test ★★★
nav-ref/navref_120520_avstemning.1591606030.txt.gz · Last modified: 2020/06/08 08:47 by morten