User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_121115_avstemning

Avstemning etter nav-ref 12. november 2015

Det er nå over to år siden siste avstemning på oppgavene som ligger i arbeidslisten. I tillegg har det kommet inn nye ting etter innspill fra de siste nav-ref møtene. Det er på tide å se over denne listen og reprioritere. Alle oppgavene som ligger i listen er nå åpne for å bli reprioritert.

Hvert nav-ref-medlem kan lage en prioritetsliste på 7 saker. I rekkefølgen høyeste til laveste prioritet deler du ut poengene: 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1.

Dere kan selv legge inn poeng. For spm. ta kontakt på nav-ref lista.

Vi summerer poengene i siste kolonne og sorterer tabellen etter dette.

Frist for å fylle inn poeng settes til 29. januar MMXVI.

Poengtabell

Launchpad ID Title Estimate NTNU UiT HiVolda UiA UiO Sum
LP#1248086 alert on loss of redundancy in an aggregated (portchannel) link ★★★ 10 1 2 5 7 25
LP#1300604 Monitor BGP connectivity ★★★ 3 7 10 20
LP#1321249 Management statistics 7 2 4 4 2 19
LP#1531850 More flexible system for location of equipment ★★★? 10 1 7 18
LP#1531853 API: more flexible authorization and administration ★★★ 5 10 15
LP#1531851 Trend information in graphs 5 3 2 3 13
LP#1169527 Detect topology of unrouted VLANs ★★★ 1 10 1 12
LP#1248090 rewrite ipdevpoll's multiprocess to use generic worker processes ★★ 5 3 4 12
LP#1169154 Transceivers should have their own class instead of counting as modules ★★ 2 3 1 5 11
LP#1518222 Powerstats contribution for several rooms 7 7
LP#1248093 A NETCONF implementation for NAV must be researched. ★★★ 4 4
LP#1493272 Room name is unique ★★★ 4 4
LP#1063699 Dual stack monitoring ★★
LP#1248094 Implement SNMPv3 support, in accordance with the underlying SNMP library. ★★
LP#1062175 Prefix discovery timestamp
nav-ref/navref_121115_avstemning.txt · Last modified: 2016/12/02 10:58 by bredal