User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_180416

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nav-ref:navref_180416 [2016/09/21 15:13]
morten dump av rånotater
nav-ref:navref_180416 [2016/09/21 15:17] (current)
morten litt omformatering for wiki-syntax
Line 3: Line 3:
  
 Tilstede: Tilstede:
-  * John-Magne Bredal, UNINETT ​+  * John-Magne Bredal, UNINETT
   * Morten Brekkevold, UNINETT   * Morten Brekkevold, UNINETT
   * Ingeborg Hellemo, UiT   * Ingeborg Hellemo, UiT
Line 44: Line 44:
       * Folk savner max-trafikkdata. Peaks forsvinner. En del vanskeligheter med å oppnå dette, ettersom vi lagerer oktekttellere rått, og ikke rater.       * Folk savner max-trafikkdata. Peaks forsvinner. En del vanskeligheter med å oppnå dette, ettersom vi lagerer oktekttellere rått, og ikke rater.
       * Vanskelig å sammenligne denne ukes data med forrige ukes, siden defaultoppsettet til NAV har forskjellig oppløsning for disse to tidsperiodene.       * Vanskelig å sammenligne denne ukes data med forrige ukes, siden defaultoppsettet til NAV har forskjellig oppløsning for disse to tidsperiodene.
-      ​+
   * Subnet matrix   * Subnet matrix
       * Peder: Har lukkede VLAN. [Et eller annet, fikk egentlig ikke med meg essensen i spørsmålet da det druknet i diskusjon]       * Peder: Har lukkede VLAN. [Et eller annet, fikk egentlig ikke med meg essensen i spørsmålet da det druknet i diskusjon]
       * Spørsmål om innsamling av statiske ruter. KAnskje vi kan gjenninnføre det som en opt-in-funksjon (vi har dratt ned store viktige rutere på slike forepørsler før)       * Spørsmål om innsamling av statiske ruter. KAnskje vi kan gjenninnføre det som en opt-in-funksjon (vi har dratt ned store viktige rutere på slike forepørsler før)
-      ​+
   * "​Daglige statusrapporter"​   * "​Daglige statusrapporter"​
       * JM viser frem noe som ble inspirert av et spørsmål fra UiA. Diskusjonsfremmende.       * JM viser frem noe som ble inspirert av et spørsmål fra UiA. Diskusjonsfremmende.
Line 63: Line 63:
       * Egentlig ingen motforestillinger spilt inn, så lenge UNINETT prioriterer fornuftig (vi sier ikke ja til tvilsommea/​tangentielle forespørsler)       * Egentlig ingen motforestillinger spilt inn, så lenge UNINETT prioriterer fornuftig (vi sier ikke ja til tvilsommea/​tangentielle forespørsler)
       * Litt informasjon om SUNET-dagarnas NAV-presentasjon i forrige uke (fins på streaming)       * Litt informasjon om SUNET-dagarnas NAV-presentasjon i forrige uke (fins på streaming)
-      ​+
   * IPAM-diskusjon   * IPAM-diskusjon
       * Lukkede VLAN dukker opp igjen.       * Lukkede VLAN dukker opp igjen.
-      ​+
   * Peder: Power sensor-contrib   * Peder: Power sensor-contrib
-  ​+
   *  Kan arbeidslisten utvides til å ta med eksterne jobber vi holder på med?   *  Kan arbeidslisten utvides til å ta med eksterne jobber vi holder på med?
-  ​+
   * IPAM presentasjon fra Gro-Anita   * IPAM presentasjon fra Gro-Anita
       * "Må ha"​-krav,​ "bør ha"​-krav og "kjekt å ha"​-krav. DHCP-integrasjon er blant de to siste.       * "Må ha"​-krav,​ "bør ha"​-krav og "kjekt å ha"​-krav. DHCP-integrasjon er blant de to siste.
Line 79: Line 79:
 ==== Nye ønsker og innspill fra gruppen ==== ==== Nye ønsker og innspill fra gruppen ====
  
-* UiT +  ​* UiT 
-  * Har allerede meldt inn de fleste høyest prioritert sakene sine +      * Har allerede meldt inn de fleste høyest prioritert sakene sine
-* HiVolda +
-  * Maskiner som har blitt fjernet fra NAV, blir ikke slettet fra maintenance-saker. +
-  * Ellers er ting allerede på lista +
-* UiO +
-  * Ikke no spesielt å melde fra Jan Sigurd, men noe rundt API og auth var det visstnok. JM tror dette ble diskutert på forrige møte. +
-* UiA +
-  * NAT44 og integrasjon  +
-  * Hver offentlige IPv4-adresse har et maksimalt antall porter til connections ut i verden (64k). Rune vil ha statistikk på hvor mange porter som er forbrukt til enhver tid, så man kan se om man går tom for connections. +
-  * nysgjerring på integrasjon mellom wifi-probene og NAV. Her må vi bare følge utviklingen. +
-  * Vil gjerne ha bulk-upload av bilder på room. Også video! (https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1546434)+
  
-NTNU +  ​HiVolda 
-  * PortAdmin +      * Maskiner som har blitt fjernet fra NAVblir ikke slettet fra maintenance-saker
-    * Vil ha PortAdmin utvidet til å kunne sette ifSpeed. +      * Ellers ​er ting allerede ​på lista
-      * Dette har vi mer eller mindre implementert men støtten hos utstyret er horribelt dårlig. Vi kan teste mer på NTNU sin utstyrsbasemen magefølelsen sier at dette i beste fall kan bli en opt-in feature i +
-        NAV. +
-  * ParaplyNAV +
-    * Noe som gir status på flere NAV (fusjons-NAV,​ NTNU, Gjøvik og Ålesund) +
-      * Vårt forslag ​er at NTNU lager noe selv basert ​på status-API-et. Da kan de slå sammen status for flere NAV-bokser. +
-  * Multi-dashboard (https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1567943) +
-  * Widget templates (https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1567931) +
-    * Link eller kopi? +
-  * Template hooks. Vi vil helst ha ønsker formulert som spesifikke punkter i NAV-grenesnittet hvor man ønsker å smette inn sine egne tillegg. +
-  * Optikkverdier - DOM +
-    * NAV samler dette allerede som sensorer, men kan ikke linke det mot porter. Med hierarkiinformasjonen i NAV er dette strengt tatt ikke noe problem. Det er et ønske å lage en kobling her. +
-    * Dersom NTNU har spesifikke bokser der dette ikke allerede samles inn vil vi gjerne ha noen MIB-referanser. Dette ser ut til å være en case for HP. +
-  * Custom innsamling av custom data med custom lagring. [Høres ut som de bør skrive sin egen custom plugin til ipdevpoll]+
  
-HiVolda: PoE-statistikk nevnes igjen. "​Several MIBs" (muligens Cisco-proprietært hele rukla). Ledige PoE-porter ​og brukt kapasitet opp mot maks kapasitet[RFC 7460]+  ​UiO 
 +      * Ikke no spesielt å melde fra Jan Sigurd, men noe rundt API og auth var det visstnok. JM tror dette ble diskutert på forrige møte.
  
-==== Neste møte ====+  * UiA 
 +      * NAT44 og integrasjon 
 +      * Hver offentlige IPv4-adresse har et maksimalt antall porter til connections ut i verden (64k). Rune vil ha statistikk på hvor mange porter som er forbrukt til enhver tid, så man kan se om man går tom for connections. 
 +      * nysgjerring på integrasjon mellom wifi-probene og NAV. Her må vi bare følge utviklingen. 
 +      * Vil gjerne ha bulk-upload av bilder på room. Også video! (https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1546434)
  
-Tirsdag 18oktober ​hos UNINETT.+  * NTNU 
 +      * PortAdmin 
 +          * Vil ha PortAdmin utvidet til å kunne sette ifSpeed. 
 +       * Dette har vi mer eller mindre implementert men støtten ​hos utstyret er horribelt dårligVi kan teste mer på NTNU sin utstyrsbase,​ men magefølelsen sier at dette i beste fall kan bli en opt-in feature i NAV. 
 +      * ParaplyNAV 
 +          * Noe som gir status på flere NAV (fusjons-NAV,​ NTNU, Gjøvik og Ålesund) 
 +       * Vårt forslag er at NTNU lager noe selv basert på status-API-et. Da kan de slå sammen status for flere NAV-bokser. 
 +      * Multi-dashboard (https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1567943) 
 +      * Widget templates (https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1567931) 
 +          * Link eller kopi? 
 +      * Template hooks. Vi vil helst ha ønsker formulert som spesifikke punkter i NAV-grenesnittet hvor man ønsker å smette inn sine egne tillegg. 
 +      * Optikkverdier - DOM 
 +          * NAV samler dette allerede som sensorer, men kan ikke linke det mot porter. Med hierarkiinformasjonen i NAV er dette strengt tatt ikke noe problem. Det er et ønske å lage en kobling her. 
 +          * Dersom NTNU har spesifikke bokser der dette ikke allerede samles inn vil vi gjerne ha noen MIB-referanser. Dette ser ut til å være en case for HP. 
 +      * Custom innsamling av custom data med custom lagring. [Høres ut som de bør skrive sin egen custom plugin til ipdevpoll]
  
 +  * HiVolda: PoE-statistikk nevnes igjen. "​Several MIBs" (muligens Cisco-proprietært hele rukla). Ledige PoE-porter og brukt kapasitet opp mot maks kapasitet. [RFC 7460]
  
 +==== Neste møte ====
 +
 +Tirsdag 18. oktober hos UNINETT.
  
nav-ref/navref_180416.1474463610.txt.gz · Last modified: 2016/09/21 15:13 by morten