User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_180416

NAV referansegruppemøte 18. april 2016

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Vidar Faltinsen, UNINETT (delvis tilstede)

Gjesteopptreden:

 • Henrik Bøhle, UiO (stedfortreder for Jan Sigurd)

Forfall:

 • Jan Sigurd Refvik, UiO

Agenda

Møtet ble avholdt i UNINETTs lokaler i Trondheim, og varte fra kl. 9-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status
 2. Fokus for videre utvikling / tilbakemelding
 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Referat

Velkommen

Hilserunde med nye hoder.

Status

 • Gro-Anita tar en kortversjon av UTS-presentasjonen sin (Management statistics)
  • grunnlag for bloggartikkel?
 • JM viser forbedringer i token-management
  • mine tanker: duplisere tokens (med ny expire), advarsel på token-siden dersom NAV-serveren ikke kjører over SSL (da er det ingen god idé å dele ut tokens). Knapp for å ekspirere/slette tokens fra listen?
  • Peder: Skrive-API for sperring med Arnold? (IPS-løsning, som noen postet på nav-users)
 • Trendgrafer
  • Folk savner max-trafikkdata. Peaks forsvinner. En del vanskeligheter med å oppnå dette, ettersom vi lagerer oktekttellere rått, og ikke rater.
  • Vanskelig å sammenligne denne ukes data med forrige ukes, siden defaultoppsettet til NAV har forskjellig oppløsning for disse to tidsperiodene.
 • Subnet matrix
  • Peder: Har lukkede VLAN. [Et eller annet, fikk egentlig ikke med meg essensen i spørsmålet da det druknet i diskusjon]
  • Spørsmål om innsamling av statiske ruter. KAnskje vi kan gjenninnføre det som en opt-in-funksjon (vi har dratt ned store viktige rutere på slike forepørsler før)
 • “Daglige statusrapporter”
  • JM viser frem noe som ble inspirert av et spørsmål fra UiA. Diskusjonsfremmende.
  • Skal en rapport si at “det var krøll i natt men alt er ok nå”, eller skal den bare si “alt er ok nå”. I sistnevnte tilfelle er jo statusverktøyet godt nok (bortsett fra at noen ville ha rapporten på e-post og ikke på web). Det JM har lagd er ikke nødvendigvis hva de var ute etter.
  • Ja, gruppen synes vi skal se videre på dette, men i “Summary last 30 days” bør 30 byttes ut med X.

* Hvor mange bokser som har vært nede trenger heller ikke være umiddelbart interessant, mens antall brukere som blir påvirket er det.

 * Rapportene bør kunne sendes på mail?

Fokus for videre utvikling

 • Informasjon om betalte oppdrag fra både utenfor UH og innenfor UH.
  • diskusjon rundt UNINETTs prioriteringer ift. betalte oppdrag og navref-gruppens tungtveiende innspill.
  • Egentlig ingen motforestillinger spilt inn, så lenge UNINETT prioriterer fornuftig (vi sier ikke ja til tvilsommea/tangentielle forespørsler)
  • Litt informasjon om SUNET-dagarnas NAV-presentasjon i forrige uke (fins på streaming)
 • IPAM-diskusjon
  • Lukkede VLAN dukker opp igjen.
 • Peder: Power sensor-contrib
 • Kan arbeidslisten utvides til å ta med eksterne jobber vi holder på med?
 • IPAM presentasjon fra Gro-Anita
  • “Må ha”-krav, “bør ha”-krav og “kjekt å ha”-krav. DHCP-integrasjon er blant de to siste.
 • Cabling / Patch - info om Linköpings ønsker og hva vi planlegger. Feedback fra salen.
  • Gro-Anita hadde et godt forslag om å sette patch-info fra Portadmin

Nye ønsker og innspill fra gruppen

 • UiT
  • Har allerede meldt inn de fleste høyest prioritert sakene sine
 • HiVolda
  • Maskiner som har blitt fjernet fra NAV, blir ikke slettet fra maintenance-saker.
  • Ellers er ting allerede på lista
 • UiO
  • Ikke no spesielt å melde fra Jan Sigurd, men noe rundt API og auth var det visstnok. JM tror dette ble diskutert på forrige møte.
 • UiA
  • NAT44 og integrasjon
  • Hver offentlige IPv4-adresse har et maksimalt antall porter til connections ut i verden (64k). Rune vil ha statistikk på hvor mange porter som er forbrukt til enhver tid, så man kan se om man går tom for connections.
  • nysgjerring på integrasjon mellom wifi-probene og NAV. Her må vi bare følge utviklingen.
  • Vil gjerne ha bulk-upload av bilder på room. Også video! (https://bugs.launchpad.net/nav/+bug/1546434)
 • NTNU
  • PortAdmin
   • Vil ha PortAdmin utvidet til å kunne sette ifSpeed.

* Dette har vi mer eller mindre implementert men støtten hos utstyret er horribelt dårlig. Vi kan teste mer på NTNU sin utstyrsbase, men magefølelsen sier at dette i beste fall kan bli en opt-in feature i NAV.

 • ParaplyNAV
  • Noe som gir status på flere NAV (fusjons-NAV, NTNU, Gjøvik og Ålesund)

* Vårt forslag er at NTNU lager noe selv basert på status-API-et. Da kan de slå sammen status for flere NAV-bokser.

  • Link eller kopi?
 • Template hooks. Vi vil helst ha ønsker formulert som spesifikke punkter i NAV-grenesnittet hvor man ønsker å smette inn sine egne tillegg.
 • Optikkverdier - DOM
  • NAV samler dette allerede som sensorer, men kan ikke linke det mot porter. Med hierarkiinformasjonen i NAV er dette strengt tatt ikke noe problem. Det er et ønske å lage en kobling her.
  • Dersom NTNU har spesifikke bokser der dette ikke allerede samles inn vil vi gjerne ha noen MIB-referanser. Dette ser ut til å være en case for HP.
 • Custom innsamling av custom data med custom lagring. [Høres ut som de bør skrive sin egen custom plugin til ipdevpoll]
 • HiVolda: PoE-statistikk nevnes igjen. “Several MIBs” (muligens Cisco-proprietært hele rukla). Ledige PoE-porter og brukt kapasitet opp mot maks kapasitet. [RFC 7460]

Neste møte

Tirsdag 18. oktober hos UNINETT.

nav-ref/navref_180416.txt · Last modified: 2016/09/21 13:17 by morten