User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_181016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_181016 [2016/10/19 12:01]
bredal [Neste møte]
nav-ref:navref_181016 [2016/10/19 14:32] (current)
bredal [Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 40: Line 40:
   * Hierarkiske lokasjoner etter samme lest (som er den egentlig nyheten)   * Hierarkiske lokasjoner etter samme lest (som er den egentlig nyheten)
     * Utfordringen blir å finne alle steder hvor lokasjon må tolkes som "denne lokasjonen og hele subhierarkiet med lokasjoner under denne"     * Utfordringen blir å finne alle steder hvor lokasjon må tolkes som "denne lokasjonen og hele subhierarkiet med lokasjoner under denne"
-    * **TODO**: bulk import locations med hierarki?? +    * **TODO**: bulk import locations med hierarki ​- [[https://​trello.com/​c/​75uFq1RA|NAV Trello]] 
-    * **TODO**: Status og statuswidget må kunne filtrere på location med hierarki +    * **TODO**: Status og statuswidget må kunne filtrere på location med hierarki ​- [[https://​trello.com/​c/​AobgXjkv|NAV Trello]] 
-    * **WISHLIST**:​ Velge flere kolonner i statuswidget/​statusverktøy+    * **WISHLIST**:​ Velge flere kolonner i statuswidget/​statusverktøy ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634874|LP1634874]]
  
   * IPAM   * IPAM
-    * **TODO**: Bedre ikon til toolbox +    * **TODO**: Bedre ikon til toolbox ​(trenger mer informasjon for å lag en sak her) 
-    * **TODO**: "​Usage"​ bør heter "​Current usage"+    * **TODO**: "​Usage"​ bør heter "​Current usage" ​- [[https://​trello.com/​c/​YKsSnQUP|IPAM Trello]]
  
   * Multidashboards   * Multidashboards
-    * **WISHLIST**:​ Dashboard export/​import slik at man kan dele dashboard-config med andre brukere+    * **WISHLIST**:​ Dashboard export/​import slik at man kan dele dashboard-config med andre brukere ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634878|LP#​1634878]]
  
   * PDU widgets   * PDU widgets
-    * **WISHLIST**: Den svarte streken bør bytte farge når den krysser en av de konfigurerte tersklene i widgeten+    * **TODO**: Den svarte streken bør bytte farge når den krysser en av de konfigurerte tersklene i widgeten ​- [[https://​trello.com/​c/​iEpTGY2Y|NAV Trello]]
  
   * Rooms with active alerts   * Rooms with active alerts
-    * **WISHLIST**:​ "​Locations with active alerts",​ kanskje som et ekstra nivå utenpå rom+    * **WISHLIST**:​ "​Locations with active alerts",​ kanskje som et ekstra nivå utenpå rom - [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634882|LP#​1634882]]
  
-  * **TODO**: Cabling og patch bør dokumenteres med pene figurer som forklarer begrepene!+  * **TODO**: Cabling og patch bør dokumenteres med pene figurer som forklarer begrepene! ​- [[https://​trello.com/​c/​nziJIBXG|NAV Trello]]
  
 ==== Fokus for videre utvikling / tilbakemelding ==== ==== Fokus for videre utvikling / tilbakemelding ====
Line 82: Line 82:
 === NTNU === === NTNU ===
  
-  * **WISHLIST**:​ Ryddescript for å sette vlan 666 på alle porter som har stått "​ubrukte"​ og uten konfigendringer i lang tid. Vil kreve timestamp med update-regel på interface-tabellen.+  * **WISHLIST**:​ Ryddescript for å sette vlan 666 på alle porter som har stått "​ubrukte"​ og uten konfigendringer i lang tid. Vil kreve timestamp med update-regel på interface-tabellen. ​[[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634883|LP#​1634883]]
  
-  * **WISHLIST**:​ Auditlogging av både konfigurerte og oppdagede endringer (interface-endringer,​ software-endringer,​ alle-endringer). Potensiale for dataeksplosjon!+  * **WISHLIST**:​ Auditlogging av både konfigurerte og oppdagede endringer (interface-endringer,​ software-endringer,​ alle-endringer). Potensiale for dataeksplosjon! ​[[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634915|LP#​1634915]]
  
-  * **WISHLIST**: ​Automatisk sletting av loggdata med veldig spesifikke filtre (interface som matcher X skal slettes etter Y dager, de som matcher Z skal slettes etter A dager)+  * Automatisk sletting av loggdata med veldig spesifikke filtre (interface som matcher X skal slettes etter Y dager, de som matcher Z skal slettes etter A dager) ​(dette ble oppfattet som såpass spesifikt at interfacet for å gjøre dette - SQL - allerede er tilstede).
  
 === UiO === === UiO ===
  
-  - **WISHLIST**:​ Machinetracker-søk i gitte timeranges (i stedet for "siste X dager",​ som er eneste mulighet i dag). API-et støtter vel det allerede.+  - **WISHLIST**:​ Machinetracker-søk i gitte timeranges (i stedet for "siste X dager",​ som er eneste mulighet i dag). API-et støtter vel det allerede. ​[[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634917|LP#​1634917]]
  
 === HiVolda === === HiVolda ===
Line 97: Line 97:
     * Raritan-PDU-er?​     * Raritan-PDU-er?​
     * Eaton-UPS-er     * Eaton-UPS-er
-  * **WISHLIST**:​ Gjentar ønsket om å finne ledige POE-interfaces. Strømforbruk vs kapasitet på switchen er også interessant å finne ut av. - IETF-MIB, CISCO-MIB,+  * **WISHLIST**:​ Gjentar ønsket om å finne ledige POE-interfaces. Strømforbruk vs kapasitet på switchen er også interessant å finne ut av. - IETF-MIB, CISCO-MIB ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634922|1634922]]
  
 === UiA === === UiA ===
  
-  * **WISHLIST**:​ DOM-monitorering (optikkverdier for porter)+  * **WISHLIST**:​ DOM-monitorering (optikkverdier for porter) ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1571030|LP#​1571030]]
     * Vi har noe av dette allerede, spesielt for Cisco, fra ENTITY-SENSOR-MIB,​ men mangler kobling til port i NAVs modell. Ellers finnes dataene bare i proprietære MIBs for mange leverandører.     * Vi har noe av dette allerede, spesielt for Cisco, fra ENTITY-SENSOR-MIB,​ men mangler kobling til port i NAVs modell. Ellers finnes dataene bare i proprietære MIBs for mange leverandører.
  
-  * **WISHLIST**:​ Availability report med konfigurerbare tidsintervall+  * **WISHLIST**:​ Availability report med konfigurerbare tidsintervall ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634924|LP#​1634924]]
     * Dette har vi jo laget allerede og demonstrert på forrige nav-refmøte,​ men man kom ikke til noen konsensus, så koden ligger foreløpig ikke i NAV.     * Dette har vi jo laget allerede og demonstrert på forrige nav-refmøte,​ men man kom ikke til noen konsensus, så koden ligger foreløpig ikke i NAV.
     * Vil ha rapporten på e-post jevnlig.     * Vil ha rapporten på e-post jevnlig.
nav-ref/navref_181016.1476878517.txt.gz · Last modified: 2016/10/19 12:01 by bredal