User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_181016

NAV referansegruppemøte 18. oktober 2016

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Einar Lillebrygfjeld, UNINETT
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Jan Sigurd Refvik, UiO

Gjesteopptreden:

 • Tom Ivar Myren, UNINETT (status på WiFi-måleprober)
 • Knut-Helge Vindheim, NTNU (aggregerte linker m.m.)

Forfall:

 • Vidar Faltinsen, UNINETT

Agenda

Møtet ble avholdt i UNINETTs lokaler i Trondheim, og varte fra kl. 9-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status
 2. Fokus for videre utvikling / tilbakemelding
 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Referat

Status

Tom Myren ga en liten statusoppdatering på hvor langt vi har kommet med WiFi-probeprosjektet, med litt demo av grensesnitt for registrering av prober og presentasjon av statistikk i Kibana. Stor interesse i salen. Flere tilbakemeldinger ift. registrering av prober pr. institusjon, om hvorvidt man kan koble autentisering/autorisasjon til NAV, inntegning av prober på kart, osv.

John-Magne kjørte demo av demonstrerbare nye features:

 • Hierarkiske presentasjon av organisasjonstreet i SeedDB
 • Hierarkiske lokasjoner etter samme lest (som er den egentlig nyheten)
  • Utfordringen blir å finne alle steder hvor lokasjon må tolkes som “denne lokasjonen og hele subhierarkiet med lokasjoner under denne”
  • TODO: bulk import locations med hierarki - NAV Trello
  • TODO: Status og statuswidget må kunne filtrere på location med hierarki - NAV Trello
  • WISHLIST: Velge flere kolonner i statuswidget/statusverktøy - LP1634874
 • IPAM
  • TODO: Bedre ikon til toolbox (trenger mer informasjon for å lag en sak her)
  • TODO: “Usage” bør heter “Current usage” - IPAM Trello
 • Multidashboards
  • WISHLIST: Dashboard export/import slik at man kan dele dashboard-config med andre brukere - LP#1634878
 • PDU widgets
  • TODO: Den svarte streken bør bytte farge når den krysser en av de konfigurerte tersklene i widgeten - NAV Trello
 • Rooms with active alerts
  • WISHLIST: “Locations with active alerts”, kanskje som et ekstra nivå utenpå rom - LP#1634882
 • TODO: Cabling og patch bør dokumenteres med pene figurer som forklarer begrepene! - NAV Trello

Fokus for videre utvikling / tilbakemelding

Degraderte aggregerte linker

 • Subject for alarmer må nødvendigvis blir den logiske linken
  • Forsøker å få sendt nye varsler dersom flere fysiske linker faller ut, selv om det allerede fins en aktiv alarm
  • Degraderingsstatus bør være med på ipdevinfo-siden til port og i alarmen i statusgrensesnittet
   • Sistnevnte mangler foreløpig mulighet til customization av den slags
 • IEEE8023-LAG-MIB er primære fokus
  • FEEDBACK: Knut-Helge Vindheim melder inn eksempler på utstyr som kjører andre typer aggregering, slik at vi kan teste om IEEE8023-LAG-MIB gir info om dette.

BGP-overvåking

Bare litt info om hvordan vi ser for oss implmenetasjon.

 • OSPF bør være første i rekken etter BGP

Nye ønsker og innspill fra gruppen

Den sedvanlige runden rundt bordet:

NTNU

 • WISHLIST: Ryddescript for å sette vlan 666 på alle porter som har stått “ubrukte” og uten konfigendringer i lang tid. Vil kreve timestamp med update-regel på interface-tabellen. LP#1634883
 • WISHLIST: Auditlogging av både konfigurerte og oppdagede endringer (interface-endringer, software-endringer, alle-endringer). Potensiale for dataeksplosjon! LP#1634915
 • Automatisk sletting av loggdata med veldig spesifikke filtre (interface som matcher X skal slettes etter Y dager, de som matcher Z skal slettes etter A dager) (dette ble oppfattet som såpass spesifikt at interfacet for å gjøre dette - SQL - allerede er tilstede).

UiO

 1. WISHLIST: Machinetracker-søk i gitte timeranges (i stedet for “siste X dager”, som er eneste mulighet i dag). API-et støtter vel det allerede. LP#1634917

HiVolda

 • FEEDBACK: Må sjekke støtte for
  • Raritan-PDU-er?
  • Eaton-UPS-er
 • WISHLIST: Gjentar ønsket om å finne ledige POE-interfaces. Strømforbruk vs kapasitet på switchen er også interessant å finne ut av. - IETF-MIB, CISCO-MIB - 1634922

UiA

 • WISHLIST: DOM-monitorering (optikkverdier for porter) - LP#1571030
  • Vi har noe av dette allerede, spesielt for Cisco, fra ENTITY-SENSOR-MIB, men mangler kobling til port i NAVs modell. Ellers finnes dataene bare i proprietære MIBs for mange leverandører.
 • WISHLIST: Availability report med konfigurerbare tidsintervall - LP#1634924
  • Dette har vi jo laget allerede og demonstrert på forrige nav-refmøte, men man kom ikke til noen konsensus, så koden ligger foreløpig ikke i NAV.
  • Vil ha rapporten på e-post jevnlig.

UiT

Har ikke så mye nytt å komme med.

Generelt og ordet fritt

 • NTNU og UiA savner oversikt både over hva som har vært gjort ferdig tidligere og hva vi jobber med akkurat nå.
  • Kan vi bruke “In progress”-status på Launchpad?
 • NTNU: Kan man se og evt. slå på 802.1X på switcheporter?
  • MVP: Port view skal vise hvorvidt 802.1X er enablet på en interface
  • Videre: Kunne slå på og konfigurere 802.1X-parametre i PortAdmin (gjerne ferdig utfylt form basert på en configfil)
 • DVDCSS gjør en cameo på møtet igjen: Knut-Helge/NTNU vil ha verktøy for utrulling av VLAN over hele campus.
  • Hva med GVRP?
 • Et “bedre” nettkart
  • Det som beskrives er egentlig et “kart” som viser lokasjoner og status på disse (a la “Rooms with active alerts”), som man kan gjøre drilldown i, og som viser en slags aggregat av linjer mellom hver lokasjon.
  • Enighet om at det som etterspørres egentlig er noe helt annet enn Netmap eller en forbedring av denne.
  • Eksempel på verktøy som gjør noe lignende: HP IMC

Neste møte

Tirsdag 25. april 2017 hos UNINETT i Teknobyen.

nav-ref/navref_181016.txt · Last modified: 2016/10/19 14:32 by bredal