User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_230221:severity-rules

Dette er et første utkast til Severity-regler for CNaaS-hendelser, som et utgangspunkt for diskusjon om konfigurasjonsmuligheter:

Vi har tatt utgangspunkt i Event Types og laget en kjapp liste over hvilken severity vi mener at det har for hver eventType. Er dette brukbart som grunnlag eller må vi ned på AlertTypes?

 • aggregateLinkState 4=Low
 • apostate 4=Low
 • bgpState 4=Low
 • boxRestart 5=Information
 • boxState Avhenger av kategori; 1=Critical GW/GSW, 2=High DSW/WLAN, 3=Moderate SW
 • chassisState Avhenger av kategori; 1=Critical GW/GSW, 2=High DSW/WLAN, 3=Moderate SW
 • deviceActive ??
 • deviceNotice ?? 5=Information
 • deviceState ??
 • fanState 4=Low
 • hobbitServiceState 4=Low?? Her må noen andre avgjøre.
 • Info 5=Information
 • linkState 4=Low
 • maintenanceState 5=Information
 • moduleState Avhenger av kategori; 1=Critical GW/GSW, 2=High DSW/WLAN, 3=Moderate SW
 • notification 5=Information
 • psuState 4=Low
 • serviceState 4=Low??? Brukes ikke av CNaaS.
 • snmpAgentState 4=Low
 • thresholdState 4=Low
 • upsPowerState 4=Low
nav-ref/navref_230221/severity-rules.txt · Last modified: 2021/02/23 12:49 by morten