User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_230221:severity-rules

This is an old revision of the document!


Dette er et første utkast til Severity-regler for CNaaS-hendelser, som et utgangspunkt for diskusjon om konfigurasjonsmuligheter:

* Vi har tatt utgangspunkt i Event Types og laget en kjapp liste over hvilken severity vi mener at det har for hver eventType. Er dette brukbart som grunnlag eller må vi ned på AlertTypes?

* aggregateLinkState 4=Low

* apostate 4=Low

* bgpState 4=Low

* boxRestart 5=Information

* boxState Avhenger av kategori; 1=Critical GW/GSW, 2=High DSW/WLAN, 3=Moderate SW

* chassisState Avhenger av kategori; 1=Critical GW/GSW, 2=High DSW/WLAN, 3=Moderate SW

* deviceActive ??

* deviceNotice ?? 5=Information

* deviceState ??

* fanState 4=Low

* hobbitServiceState 4=Low?? Her må noen andre avgjøre.

* Info 5=Information

* linkState 4=Low

* maintenanceState 5=Information

* moduleState Avhenger av kategori; 1=Critical GW/GSW, 2=High DSW/WLAN, 3=Moderate SW

* notification 5=Information

* psuState 4=Low

* serviceState 4=Low??? Brukes ikke av CNaaS.

* snmpAgentState 4=Low

* thresholdState 4=Low

* upsPowerState 4=Low

nav-ref/navref_230221/severity-rules.1614084383.txt.gz · Last modified: 2021/02/23 12:46 by morten