User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 24. april 2018

Praktisk info

Møtet avholdes fra 09-15 på møterom “Perl” i Uninetts lokaler i Teknobyen 5. etg., Trondheim.

Lunsj klokken 11:30-12:30 i kantina. Årsaken til det tidlige tidspunktet er at lunsjen er “spis-det-du-vil” og skapene erfaringsmessig fort blir tomme.

Agenda

0. Velkommen/Innledning

Morten ønsker velkommen.

1. Presentasjoner/Status

Hva har blitt gjort siden sist

  • NAV 4.8.5 (og snart 4.8.6)
  • Status relisensiering
  • Endringer i byggesystemet

Annet

  • Status NMaaS

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

nav-ref Arbeidsliste

  • Relisensiere
  • NETCONF
  • Fortsette med oppgraderinger/teknisk gjeld
  • Videre support og bugfix

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

  • Inspill fra UiTø

Runde rundt bordet

Før vi reiser hver til vårt avtaler vi nytt møte til høsten

Referat

Kommer

nav-ref/navref_231018.1539937507.txt.gz · Last modified: 2018/10/19 08:25 by morten