User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 24. april 2018

Praktisk info

Møtet avholdes fra 09-15 på møterom “Perl” i Uninetts lokaler i Teknobyen 5. etg., Trondheim.

Lunsj klokken 11:30-12:30 i kantina. Årsaken til det tidlige tidspunktet er at lunsjen er “spis-det-du-vil” og skapene erfaringsmessig fort blir tomme.

Agenda

0. Velkommen/Innledning

Morten ønsker velkommen.

1. Presentasjoner/Status

Hva har blitt gjort siden sist

 • NAV 4.8.5 (og snart 4.8.6)
 • Rom-clustering for bedre oversikt i kartløsningene.
 • Flere API endpoints (location) og API-tester.
 • Trunk-redigering kan disables i PortAdmin
 • Rydding i daemon- og log-options for alle daemoner.
 • Endringer i byggesystemet
 • Status relisensiering

Annet

 • Status NMaaS
 • Status ressurssituasjon i Uninett

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

nav-ref Arbeidsliste

 • På vei mot NAV 4.9.
 • NETCONF
 • Fortsette med oppgraderinger/teknisk gjeld
 • Videre support og bugfix

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

 • Innspill fra UiTø
UiT har følgende issues på ønskelista på github:

* #1779 Support for Powertek PDU - vi har selvfølgelig kjøpt inn en drøss med PDU-er som Helge Stranden ikke har hatt i sine maskinhaller.

* #1777 PDU-widget, support for more PDUs - Det fins en søt widget som bare støtter APC sine PDU-er

* #1743 Change attributes in router interface description - Dagens description er fokusert rundt organisasjon. Vi ønsker mulighet for å kunne fokusere på lokasjon

* #1725 Env sensor support for Watchdog15 and Geist - vi har sensorer som er litt annerledes enn de NAV støtter.

* #1668 A link has two ends - can both endpoints own link events - Problematiserer at en link har to ender og bare eier av ruter får beskjed om hendelser, mens eier av server er like uvitende (når server har flere linker)

* #1667 Status widget - more info for linkState - muligens allerede implementert? * #1666 Status report for given time period - /devicehistory/ har for dårlige filtreringsmuligheter.

UiT og flere andre i UH-sektoren tester ut/holder på å innføre Cisco DNA Center for styring av nettverkskonfigurasjon. DNA Center kommer med API der man kan hente ut innsamlede data: https://developer.cisco.com/site/dna-center-rest-api/

Her bør vi være på ballen og se på hvordan disse dataene kan gjenbrukes inn i NAV.

Runde rundt bordet

Før vi reiser hver til vårt avtaler vi nytt møte til våren. Forslag:

Referat

Kommer

nav-ref/navref_231018.1539941939.txt.gz · Last modified: 2018/10/19 09:38 by morten