User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_231018

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 23. oktober 2018

NAV-ref Home

Tilstede:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT

Forfall:

 • Knut-Helge Vindheim, NTNU

Agenda

Møtet ble avholdt i UNINETTs lokaler i Trondheim, og varte fra kl. 9-15, avbrutt av lunsj.

0. Velkommen/Innledning

Morten ønsker velkommen.

1. Presentasjoner/Status

Hva har blitt gjort siden sist

 • NAV 4.8.5 (og snart 4.8.6)
 • Rom-clustering for bedre oversikt i kartløsningene.
 • Flere API endpoints (location) og API-tester.
 • Trunk-redigering kan disables i PortAdmin
 • Rydding i daemon- og log-options for alle daemoner.
 • Endringer i byggesystemet
 • Status relisensiering

Annet

 • Status NMaaS
 • Status ressurssituasjon i Uninett

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

nav-ref Arbeidsliste

 • På vei mot NAV 4.9.
 • NETCONF
 • Fortsette med oppgraderinger/teknisk gjeld
 • Videre support og bugfix

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

 • Innspill fra UiTø
UiT har følgende issues på ønskelista på github:

* #1779 Support for Powertek PDU - vi har selvfølgelig kjøpt inn en drøss med PDU-er som Helge Stranden ikke har hatt i sine maskinhaller.

* #1777 PDU-widget, support for more PDUs - Det fins en søt widget som bare støtter APC sine PDU-er

* #1743 Change attributes in router interface description - Dagens description er fokusert rundt organisasjon. Vi ønsker mulighet for å kunne fokusere på lokasjon

* #1725 Env sensor support for Watchdog15 and Geist - vi har sensorer som er litt annerledes enn de NAV støtter.

* #1668 A link has two ends - can both endpoints own link events - Problematiserer at en link har to ender og bare eier av ruter får beskjed om hendelser, mens eier av server er like uvitende (når server har flere linker)

* #1667 Status widget - more info for linkState - muligens allerede implementert?

* #1666 Status report for given time period - /devicehistory/ har for dårlige filtreringsmuligheter.

UiT og flere andre i UH-sektoren tester ut/holder på å innføre Cisco DNA Center for styring av nettverkskonfigurasjon. DNA Center kommer med API der man kan hente ut innsamlede data: https://developer.cisco.com/site/dna-center-rest-api/

Her bør vi være på ballen og se på hvordan disse dataene kan gjenbrukes inn i NAV.

Runde rundt bordet

Før vi reiser hver til vårt avtaler vi nytt møte til våren. Forslag: Uka etter påske, tirsdag 23. april eller senere.

Referat

Del 1 - Presentasjoner/Status

Morten ønsket velkommen og begynte med å gå gjennom noen nyheter siden forrige møte (inkludert listen over nye versjoner som er sluppet siden sist).

Grunnet arbeidet med teknisk gjeld (migrering til nyere versjoner av avhengigheter) og andre ting som foregår “under panseret” på NAV, kombinert med det faktum at John-Magne har sluttet på Uninett, var det ikke mye ny demonstrerbar funksjonalitet.

Kommentarer gitt underveis:

 • UiT lurer på om nytt byggesystem vil løse problematikken med at konfigurasjonsfiler blir overskrevet under installasjon fra kildekode. Svaret er at det vil det for så vidt, men at håndtering av konfigurasjonsfiler forøvrig anses som et anliggende for pakkesystemet/OS.

Det ble en diskusjon rundt ressurssituasjonen i Uninett og Nettadministrasjons-aktiviteten, nå som John-Magne har sluttet. Planlegging av neste års aktivitet er underveis, og det er foreløpig budsjettert med samme antall timer i 2019 som i 2018 (men endelig budsjett er ikke godkjent enda). Det er gjort nyansettelser i Avdeling for system og mellomvare, men det er enda ikke 100% klart hvilke ressurser som kan/skal levere alle utviklingstimene. Det er også fremdeles uklart hvordan Uninett er organisert fra 1. januar.

NMaaS-pilot har stått stille lenge, i påvente av NMaaS-portalprogramvare fra PSNC. Installasjonsveiledning for denne kom i forrige uke, slik at vi nå har mulighet til å gå videre.

SUNET og Uninett har sammen pitchet idéen om CNaaS (Campus Network as a Service) til Géant og fått denne antatt i en work package for GN4-3, som starter opp i 2019. Kort forklart ønsker denne aktiviteten å utvikle verktøy for at NREN skal kunne tilby drift av campusnettverk som en tjeneste til sine kunder, noe både SUNET og Uninett ønsker å levere. NAV vil være et sentralt verktøy i denne tjenesten, og Morten vil få et større timeantall finansiert gjennom denne aktiviten for å utvikle forbedret funksjonalitet i NAV.

nav-ref/navref_231018.1540368865.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 08:14 by morten