User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_250521

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 25. mai 2021

NAV-ref Home

Innkalt:

  • Vidar Faltinsen, Uninett
  • Morten Brekkevold, Uninett
  • Hanne Moa, Uninett
  • Sigurd Refvik, UiO
  • Peder Magne Sefland, HiVolda
  • Rune Kittelsen, UiA
  • Ingeborg Hellemo, UiT
  • Nils-Arild Grav, NTNU

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 12:30 til 15:00.

0. Velkommen/Innledning

  • Morten ønsker velkommen på vegne av Uninett.
  • Da det er ikke er mange NAV-nyheter å presentere, slår vi sammen de to sedvanlige første punktene på agendaen.

1. Status og tilbakemeldinger til pågående arbeid

2. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting er forhåndsinnmeldt. Runde rundt “bordet”.

3. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 24. august

Referat

Referat kommer.

nav-ref/navref_250521.1621409279.txt.gz · Last modified: 2021/05/19 07:27 by morten