User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_250820

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
nav-ref:navref_250820 [2020/08/24 12:33]
morten [Agenda]
nav-ref:navref_250820 [2020/08/27 08:02]
morten Referat fra del 1
Line 4: Line 4:
  
  
-Innkalt:+Tilstede:
  
   * Morten Brekkevold, //Uninett//   * Morten Brekkevold, //Uninett//
-  * Vidar Faltinsen, //Uninett// 
   * Hanne Moa, //Uninett//   * Hanne Moa, //Uninett//
   * Sigurd Refvik, //UiO//   * Sigurd Refvik, //UiO//
Line 15: Line 14:
   * Nils-Arild Grav, //NTNU//   * Nils-Arild Grav, //NTNU//
  
 +Forfall:
 +
 +  * Vidar Faltinsen, //Uninett//
  
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
Line 54: Line 56:
 ===== Referat ===== ===== Referat =====
  
-Referat ​kommer.+Morten ønsket velkommen til møtet. 
 + 
 +Mye av sommeren har vært dedikert til utvikling på Argus, den nye alarm-aggregatoren,​ samtidig som det er gjort en del på Juniper-støtte via NETCONF i NAV-koden. 
 + 
 +=== Del 1 - Presentasjoner/​Status === 
 + 
 +  * [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​milestone/​171|NAV 5.0.6]] har ligget i pipeline lenge, vi anser at det er på tide å få den ut, helst denne uka. 
 +  * Funksjonalitet som kommer i NAV 5.1 ble diskutert. 
 +    * I NAV har det stort sett vært fokusert på implementasjon av støtte for Juniper i PortAdmin i sommer. Det er vanskelig å gi en god demonstrasjon fra hjemmekontoret pga. av problemer med behov for multiple VPN-løsninger. 
 +      * Støtte er hovedsakelig implementert vha. [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​pull/​2175|NAPALM]],​ selv om det er Junipers eget PyEZ-bibliotek som ligger til grunn for dette. 
 +      * Støtte for "noe annet enn SNMP" har tatt mest tid, da PortAdmins backend er full av SNMP-konsepter som også lekker ut til PortAdmins frontend (som ikke burde bry seg om implementasjonsspesifikke protokoll-detaljer). En større restrukturering av PortAdmins backend har vært nødvendig. 
 +      * Mange endringer var allerede gjort ifm. [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​pull/​2126|arbeidet med å støtte CNaaS-NMS i PortAdmin]],​ men det var lettere å sette opp testmiljø med Juniper, som gjorde det lettere å komme videre med redesignet. 
 +        * Se [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​pull/​2173|#​2173]],​ som baserer seg på [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​pull/​2122|arbeidet gjort tidligere i år]]. 
 +      * Under omskriving av koden ble det også oppdaget bugs i den gamle koden, som at endringer på trunk-konfigurasjoner aldri blir gjenstand for en "write mem"​-operasjon. 
 +      * HiVolda etterspør NETCONF-støtte også for Cisco-utstyr i PortAdmin. Volda har aldri tatt i bruk PortAdmin skikkelig fordi SNMP v2c er en klartekstprotokoll. Volda ettersendte en del referanser som kommer nederst i referatet. 
 +    * UiT ønsket seg mulighet for å "​klone"​ bokser og rom i SeedDB, mtp. å gjøre dete enklere å legge inn nytt utstyr. Siden Hanne likevel satt og jobbet med omskriving av deler av SeedDB-koden,​ ble [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2021|dette gjort i samme slengen]]. 
 +    * UiOs [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​pull/​2128|bidrag som gjør det mulig å skalere innsamling horisontalt]] blir med i 5.1. 
 +    * NAV 5.1 vil endre noen avhengigheter:​ 
 +      * Django 2.2 vil støttes (men usikkert på om det vil kreves i første omgang) 
 +      * Python 3.6 vil kreves (men siden vår "​target"​ er Debian Buster, blir dette antagelig satt til Python 3.7) 
 +    * Ingen dato er satt for NAV 5.1 enda. Gruppen har ingen konkrete ønsker, men ny funksjonalitet i PortAdmin er påkrevet av CNaaS-lanseringene Uninett står overfor de neste par månedene, så vi vil gjette på en release innen utgangen av september. 
 +  * Status på Argus 
 +    * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Argus_Panoptes|Argus]] er det nye navnet på det som tidligere ble omtalt som AAS (Aggregated Alert System), et navn som ble valgt etter en intern navnekonkurranse i Uninett. 
 +    * To sommerstudenter,​ Anders Hovden og Jørgen Bele Reinfjell, har jobbet 6 uker i sommer med videreutvikling av Argus-prototypen. 
 +    * I tett samarbeid med Hanne og Morten, har innspill fra Uninett Servicesenter veid tungt inn mot endringer i Argus, blant annet på navngiving av objekter i datamodellen,​ med inspirasjon fra ITIL. 
 +    * Man er uansett avhengig av å skrive "​limetjenester"​ som får shippet alarmer fra tredjepartssystemer (som NAV og Zabbix) inn i Argus, så vi har gått vekk fra tanken om at kunnskap om kildesystemet skal kodes inn i Argus (eller Argus-plugins). Denne oversetterfunksjonen kan like gjerne bakes inn i limetjenestene,​ og slik blir det lettere å vedlikeholde selve kjernen i Argus. 
 +    * UiT melder at de gleder seg veldig til første versjon av Argus kommer. 
 + 
 +=== Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding === 
 +=== Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ===
  
nav-ref/navref_250820.txt · Last modified: 2020/08/27 08:43 by morten