User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_250820

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 25. august 2020

NAV-ref Home

Tilstede:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Forfall:

 • Vidar Faltinsen, Uninett

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 12:00 til 15:00.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten/Vidar ønsker velkommen på vegne av Uninett.

1. Presentasjoner/Status

 • 5.0.6 har ligget i pipeline lenge - kanskje på tide?
 • Ny funksjonalitet som kommer i NAV 5.1
  • Juniper-støtte i PortAdmin (NETCONF / NAPALM)
   • Subsidiært, CNaaS-NMS-støtte
   • Mye omskriving av SNMP-spesifikk håndtering i PortAdmin
   • Bugs som er oppdaget underveis (f.eks “write mem”, andre ting)
  • Kloning av bokser og rom i SeedDB
  • Horisontal skalering av ipdevpoll/pping: Bidrag fra UiO
 • Andre endringer i NAV 5.1
  • Django 2.2
  • Python 3.7?
 • Dato for NAV 5.1?
 • Status på Argus (tidl. AAS)

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Foreløpig blankt.

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

UiA ønsker muligens å diskutere topologiavledning på urutede VLAN, da dette aldri har kommet inn på arbeidslisten. Ellers er ingenting forhåndsinnmeldt, så det blir runde rundt det “virtuelle bordet”.

4. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 24. november

Referat

Morten ønsket velkommen til møtet.

Mye av sommeren har vært dedikert til utvikling på Argus, den nye alarm-aggregatoren, samtidig som det er gjort en del på Juniper-støtte via NETCONF i NAV-koden.

Del 1 - Presentasjoner/Status

 • NAV 5.0.6 har ligget i pipeline lenge, vi anser at det er på tide å få den ut, helst denne uka.
 • Funksjonalitet som kommer i NAV 5.1 ble diskutert.
  • I NAV har det stort sett vært fokusert på implementasjon av støtte for Juniper i PortAdmin i sommer. Det er vanskelig å gi en god demonstrasjon fra hjemmekontoret pga. av problemer med behov for multiple VPN-løsninger.
   • Støtte er hovedsakelig implementert vha. NAPALM, selv om det er Junipers eget PyEZ-bibliotek som ligger til grunn for dette.
   • Støtte for “noe annet enn SNMP” har tatt mest tid, da PortAdmins backend er full av SNMP-konsepter som også lekker ut til PortAdmins frontend (som ikke burde bry seg om implementasjonsspesifikke protokoll-detaljer). En større restrukturering av PortAdmins backend har vært nødvendig.
   • Mange endringer var allerede gjort ifm. arbeidet med å støtte CNaaS-NMS i PortAdmin, men det var lettere å sette opp testmiljø med Juniper, som gjorde det lettere å komme videre med redesignet.
   • Under omskriving av koden ble det også oppdaget bugs i den gamle koden, som at endringer på trunk-konfigurasjoner aldri blir gjenstand for en “write mem”-operasjon.
   • HiVolda etterspør NETCONF-støtte også for Cisco-utstyr i PortAdmin. Volda har aldri tatt i bruk PortAdmin skikkelig fordi SNMP v2c er en klartekstprotokoll. Volda ettersendte en del referanser som kommer nederst i referatet.
  • UiT ønsket seg mulighet for å “klone” bokser og rom i SeedDB, mtp. å gjøre dete enklere å legge inn nytt utstyr. Siden Hanne likevel satt og jobbet med omskriving av deler av SeedDB-koden, ble dette gjort i samme slengen.
  • NAV 5.1 vil endre noen avhengigheter:
   • Django 2.2 vil støttes (men usikkert på om det vil kreves i første omgang)
   • Python 3.6 vil kreves (men siden vår “target” er Debian Buster, blir dette antagelig satt til Python 3.7)
  • Ingen dato er satt for NAV 5.1 enda. Gruppen har ingen konkrete ønsker, men ny funksjonalitet i PortAdmin er påkrevet av CNaaS-lanseringene Uninett står overfor de neste par månedene, så vi vil gjette på en release innen utgangen av september.
 • Status på Argus
  • Argus er det nye navnet på det som tidligere ble omtalt som AAS (Aggregated Alert System), et navn som ble valgt etter en intern navnekonkurranse i Uninett.
  • To sommerstudenter, Anders Hovden og Jørgen Bele Reinfjell, har jobbet 6 uker i sommer med videreutvikling av Argus-prototypen.
  • I tett samarbeid med Hanne og Morten, har innspill fra Uninett Servicesenter veid tungt inn mot endringer i Argus, blant annet på navngiving av objekter i datamodellen, med inspirasjon fra ITIL.
  • Man er uansett avhengig av å skrive “limetjenester” som får shippet alarmer fra tredjepartssystemer (som NAV og Zabbix) inn i Argus, så vi har gått vekk fra tanken om at kunnskap om kildesystemet skal kodes inn i Argus (eller Argus-plugins). Denne oversetterfunksjonen kan like gjerne bakes inn i limetjenestene, og slik blir det lettere å vedlikeholde selve kjernen i Argus.
  • UiT melder at de gleder seg veldig til første versjon av Argus kommer.

Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen

nav-ref/navref_250820.1598515351.txt.gz · Last modified: 2020/08/27 08:02 by morten