User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_250820

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
nav-ref:navref_250820 [2020/08/27 08:02]
morten Referat fra del 1
nav-ref:navref_250820 [2020/08/27 08:35]
morten Resten av referatet
Line 85: Line 85:
  
 === Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding === === Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ===
 +
 +Frem mot neste møte i gruppen anser ikke utviklerne det for nødvendig med tilbakemelding på noen oppgaver. Det kom heller ingen uoppfordrede tilbakemeldinger fra gruppen.
 +
 === Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen === === Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ===
 +
 +  * UiA
 +    * UiA har forsøkt å ta i bruk PortAdmin, men har problemer med at det ikke er mulig å velge urutede VLAN i dropdown-boksene (i alle fall ikke for vanlige dødelige brukere)
 +      * Dette skyldes til dels at det er snakk om urutede VLAN, som NAV ikke alltid tar vare på, fordi NAV ikke er i stand til avlede topologi på urutede VLAN.
 +      * Avledning av urutede VLAN er diskutert før av denne gruppen, men ser aldri ut til å ha blitt et punkt på arbeidslisten.
 +      * Utviklerne anser problemet som todelt, men det krever litt mer etterforskning av NAVs 20 år gamle VLAN-modell:​
 +        - PortAdmin burde ikke nødvendigvis være avhengig av at NAV har avledet et VLANs topologi - så lenge en switch sier at et VLAN er konfigurert,​ burde det være valgbart
 +          * Det kan tenkes, derimot, at problemet ligger i autorisasjonskoden:​ Dersom NAV ikke har funnet et aktiv VLAN på en ruterport, har NAV heller ikke organisasjonstilknytning til VLANet, og kan kanskje ikke avgjøre om brukeren har lov til å redigere dette VLANet i PortAdmin.
 +        - Avledning av urutede VLAN er en mer komplisert oppgave som kanskje må inn opp på oppgavelisten.
 +
 +  * UiO
 +    * Ønsker muligens mer fingranulert tilgangsstyring i NAV-grensesnittet,​ mtp. begrenset tilgang til utstyr i "sikre soner"​.
 +      * Dette er et tilbakevendende moment i nav-ref, som aldri har munnet ut i en konkret plan. Uninett utfordrer UiO på å komme tilbake med en helhetlig spesifikasjon for hvordan de ønsker at slik tilgangsstyring skal fungere.
 +
 +  * NTNU har ingen nye innspill p.t.
 +
 +  * UiT har ingen nye innspill p.t.
 +
 +  * HiVolda
 +    * Interessert i mer informasjon om //​multicast//​ i nettet.
 +      * Antall abonnenter på en IGMP-gruppe.
 +      * IP-adresser på abonnenter i en IGMP-gruppe.
 +      * MAC-adresser på abonnenter i en IGMP-gruppe.
 +      * NAV samler allerede tall på antall abonnenter, men av alle utstyrleverandører som har vært aktuelle, har man bare funnet at HP støtter å levere denne informasjonen,​ gjennom en proprietær MIB (Der CISCOs proprietære MIB ikke så ut til å være implementert i noe av Cisco-utstyret i sektoren).
 +    * Ønsker støtte for NETCONF mot Cisco-utstyr i PortAdmin, som nevnt over.
 +
 +
 +=== Del 4 - Neste møte ===
 +
 +
 +Neste møte ble avtalt til **torsdag 19. november**, klokken 12-15, over Zoom/​videokonferanse.
  
nav-ref/navref_250820.txt · Last modified: 2020/08/27 08:43 by morten