User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_250820

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_250820 [2020/08/27 08:02]
morten Referat fra del 1
nav-ref:navref_250820 [2020/08/27 08:43]
morten referanser fra volda
Line 85: Line 85:
  
 === Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding === === Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ===
 +
 +Frem mot neste møte i gruppen anser ikke utviklerne det for nødvendig med tilbakemelding på noen oppgaver. Det kom heller ingen uoppfordrede tilbakemeldinger fra gruppen.
 +
 === Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen === === Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen ===
 +
 +  * UiA
 +    * UiA har forsøkt å ta i bruk PortAdmin, men har problemer med at det ikke er mulig å velge urutede VLAN i dropdown-boksene (i alle fall ikke for vanlige dødelige brukere)
 +      * Dette skyldes til dels at det er snakk om urutede VLAN, som NAV ikke alltid tar vare på, fordi NAV ikke er i stand til avlede topologi på urutede VLAN.
 +      * Avledning av urutede VLAN er diskutert før av denne gruppen, men ser aldri ut til å ha blitt et punkt på arbeidslisten.
 +      * Utviklerne anser problemet som todelt, men det krever litt mer etterforskning av NAVs 20 år gamle VLAN-modell:​
 +        - PortAdmin burde ikke nødvendigvis være avhengig av at NAV har avledet et VLANs topologi - så lenge en switch sier at et VLAN er konfigurert,​ burde det være valgbart
 +          * Det kan tenkes, derimot, at problemet ligger i autorisasjonskoden:​ Dersom NAV ikke har funnet et aktiv VLAN på en ruterport, har NAV heller ikke organisasjonstilknytning til VLANet, og kan kanskje ikke avgjøre om brukeren har lov til å redigere dette VLANet i PortAdmin.
 +        - Avledning av urutede VLAN er en mer komplisert oppgave som kanskje må inn opp på oppgavelisten.
 +
 +  * UiO
 +    * Ønsker muligens mer fingranulert tilgangsstyring i NAV-grensesnittet,​ mtp. begrenset tilgang til utstyr i "sikre soner"​.
 +      * Dette er et tilbakevendende moment i nav-ref, som aldri har munnet ut i en konkret plan. Uninett utfordrer UiO på å komme tilbake med en helhetlig spesifikasjon for hvordan de ønsker at slik tilgangsstyring skal fungere.
 +
 +  * NTNU har ingen nye innspill p.t.
 +
 +  * UiT har ingen nye innspill p.t.
 +
 +  * HiVolda
 +    * Interessert i mer informasjon om //​multicast//​ i nettet.
 +      * Antall abonnenter på en IGMP-gruppe.
 +      * IP-adresser på abonnenter i en IGMP-gruppe.
 +      * MAC-adresser på abonnenter i en IGMP-gruppe.
 +      * NAV samler allerede tall på antall abonnenter, men av alle utstyrleverandører som har vært aktuelle, har man bare funnet at HP støtter å levere denne informasjonen,​ gjennom en proprietær MIB (Der CISCOs proprietære MIB ikke så ut til å være implementert i noe av Cisco-utstyret i sektoren).
 +    * Ønsker støtte for NETCONF mot Cisco-utstyr i PortAdmin, som nevnt over.
 +
 +
 +=== Del 4 - Neste møte ===
 +
 +
 +Neste møte ble avtalt til **torsdag 19. november**, klokken 12-15, over Zoom/​videokonferanse.
 +
 +
 +=== Referanser ===
 +
 +Peder fra Høgskulen i Volda sendte inn følgende referanser mtp. Multicast:
 +
 +  * https://​www.cisco.com/​en/​US/​docs/​ios/​ipmulti/​configuration/​guide/​imc_monitor_maint_support_TSD_Island_of_Content_Chapter.html#​wp1032445
 +  * CISCO-IPMROUTE-MIB
 +  * MSDP-MIB
 +  * IGMP-STD-MIB
 +
 +Som generell referanse til Cisco og NETCONF:
 +
 +  * PyATS:
 +    * https://​developer.cisco.com/​docs/​pyats/#​!hands-on-learning/​podcasts--videos
 +    * https://​blogs.cisco.com/​developer/​pyats-genie-beneath-the-surface
 +
 +      Because these models remain structurally consistent across different
 +      OS/​platforms,​ automation built around Genie models are portable across your
 +      network: write them once and use them across different topologies and device
 +      types.
 +      ​
 +      Can it get even better? Of course! Genie’s opens source library implementations
 +      are not limited to just Cisco devices. Whilst the team here is focused on
 +      building support for Cisco platforms (duh!), it is 100% possible to support 3rd
 +      party vendors and even competitor platforms through library extensions and
 +      plugins – see example here [https://​github.com/​CiscoTestAutomation/​genielibs/​tree/​master/​pkgs/​ops-pkg/​src/​genie/​libs/​ops/​ntp/​junos]
  
nav-ref/navref_250820.txt · Last modified: 2020/08/27 08:43 by morten