User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_250820

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 25. august 2020

NAV-ref Home

Innkalt:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 12:00 til 15:00.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten/Vidar ønsker velkommen på vegne av Uninett.

1. Presentasjoner/Status

 • 5.0.6 har ligget i pipeline lenge - kanskje på tide?
 • Ny funksjonalitet som kommer i NAV 5.1
  • Juniper-støtte i PortAdmin (NETCONF / NAPALM)
   • Subsidiært, CNaaS-NMS-støtte
   • Mye omskriving av SNMP-spesifikk håndtering i PortAdmin
   • Bugs som er oppdaget underveis (f.eks “write mem”, andre ting)
  • Kloning av bokser og rom i SeedDB
  • Horisontal skalering av ipdevpoll/pping: Bidrag fra UiO
 • Andre endringer i NAV 5.1
  • Django 2.2
  • Python 3.7?
 • Dato for NAV 5.1?
 • Status på Argus (tidl. AAS)

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Foreløpig blankt.

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

UiA ønsker muligens å diskutere topologiavledning på urutede VLAN, da dette aldri har kommet inn på arbeidslisten. Ellers er ingenting forhåndsinnmeldt, så det blir runde rundt det “virtuelle bordet”.

4. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 24. november

Referat

Referat kommer.

nav-ref/navref_250820.1598272346.txt.gz · Last modified: 2020/08/24 12:32 by morten