User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 06:25]
faltin@uninett.no [Referat]
nav-ref:navref_290312 [2015/11/13 13:33]
Line 1: Line 1:
-====== NAV referansegruppemøte 29/3-2012 ====== 
- 
-[[nav-ref|NAV-ref Home]] 
- 
-Følgende deltok: 
- 
-  * Gro-Anita Vindheim, NTNU 
-  * Børge Brunes, UiTø 
-  * Rune Kittelsen, UiA 
-  * Peder Sefland, HiVolda ​ 
-  * Vidar Faltinsen, UNINETT ​ 
-  * Morten Brekkevold, UNINETT ​ 
- 
-Forfall: 
- 
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO 
- 
-===== Agenda ===== 
- 
-Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl 09 - 15 avbrutt av lunch. 
- 
-  - Hva vi har gjort siden sist + planer for 3.12. Justering av 3.12 planer? 3.13 ideer. Runde rundt bordet i denne prosessen. 
-  - Topology breakdown. Finner dere feil i 3.11 topologiavledning?​ 
-  - Kravspekk nytt nettkart 
-  - Dato for neste møte 
- 
-===== Referat ===== 
- 
-Vidar reperterte {{:​gigacampus:​samling:​nav-planer-vk-samling-mars-2012.pdf|planene som foreligger}}. De ble også presentert på verktøysamling dagen før. 
- 
-==== Kommentar til punkter på plan ==== 
- 
-  * Ad statistikk for ip adresseromsforbruk:​ Morten vil helst gjøre det basert på databasen. Vi har alle tall der.  
-    * NTNU: Fint om dette gjøres slik at NTNU kan ta det i bruk selv på en slik måte at man lett kan utvide det til å omfatte DHCP statistikk. 
- 
-==== Bugs som er avdekket i 3.11.1 ​ ==== 
- 
- 
-  * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø 
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller. 
-  * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav... 
-  * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen 
- 
-==== Runde Rundt bordet ==== 
- 
-=== HiVolda === 
- 
-  * Ønsker å se full software image på utstyr 
-  * ipdevpoll: post software change event    
-  * Endre: "​Register Error Event" -> "​Register Device Event" 
-  * Ved innlegging av ny boks: description felt ved device - postes som event 
-    * samme ved bulk import - egen kolonne for dette 
-  * seeddb - ikke vis community på listen over ip devicer, bare indiker om community er satt 
- 
- 
-=== UiA === 
- 
-* toolbox veldig svær 
-  * gruppering i kategorier? 
-  * ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori 
-* bedre status side  
-  * bør vise alle hendelsestyper 
-  * vurder å blande unresolved alerts med event history 
-  * mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat 
-* paging ikke bare next på lange reports ​ 
- 
-Børge 
-* to hovedbudskap:​ 
-  * event engine - styrket skyggehåndtering og korellering 
-  * nav som kilde, slippe å legge inn dette i andre system 
-* ad nav som kilde 
-  * morten: vi har dumpscript 
-    * kan lett skrus på til egne ønsker 
-  * hvordan få kildedata inn i nav  ​ 
-    * morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import 
-* ta mer ut av potensiale av subcategori 
-  * morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori ​ 
-  * kalle det en group eller tag eller label 
-* rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/"​tag"​ *W* 
-* problem med ipdevpoll og antall åpne sockets 
-  * mulig: ipdevpoll kan begrenses til maks antall 
-  * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024 
-    * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov 
-* last updated 
-  * det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de  
-* rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp 
-* dersom en prefiks på en ruter = scope, ikke overskrie scope 
-* pakketap på alle bokser etter 3.11, kan være relatert til ipv6 - rapporter 
-* subnet matrix teller feil 
-* mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i 
-* problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket 
-* subnet matrix: hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets"​ 
- 
-Gro-Anita 
-* uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel 
-* mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket 
-* ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie 
-* Børge: ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo 
-  * Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter 
-* report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter  ​ 
- 
-===== Neste møte ===== 
- 
-Vi ble enig om tirsdag 2. oktober. 
  
nav-ref/navref_290312.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)