User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref-arbeidsliste

This is an old revision of the document!


nav-ref Arbeidsliste

NAV-ref forside

Dette er den til enhver tid gjeldende listen over innspill fra nav-ref.

Prioriterte oppgaver

Disse oppgavene er sortert i den rekkefølgen de er stemt fram av referansegruppen - se avstemning etter nav-ref 12. november 2015

  1. #1183 - Monitor BGP connectivity
  2. #1156 - Detect topology of unrouted VLANs
  3. #1174 - rewrite ipdevpoll's multiprocess to use generic worker processes
  4. #1154 - Transceivers should have their own class instead of counting as modules
  5. #1176 - A NETCONF implementation for NAV must be researched
  6. #1377 - Room name is unique

Ikke prioriterte oppgaver

Disse oppgavene har ikke blitt tildelt noen prioritet og ligger i usortert rekkefølge.

  1. #1130 - Dual stack monitoring
  2. #1177 - Implement SNMPv3 support, in accordance with the underlying SNMP library.
  3. #1115 - Prefix discovery timestamp
nav-ref/nav-ref-arbeidsliste.1485506163.txt.gz · Last modified: 2017/01/27 08:36 by morten