User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:nav-ref [2012/10/09 13:33]
mvold@uninett.no lenke til "avstemningen"
nav-ref:nav-ref [2021/11/23 10:21] (current)
morten oppdatert møteliste
Line 2: Line 2:
  
 NAV er et viktig verktøy for UH-sektoren. NAV er det sentrale verktøyet på NAV er et viktig verktøy for UH-sektoren. NAV er det sentrale verktøyet på
-de omlag 30 verktøykassene som er i drift. I tillegg kjører ​6 insitusjoner ​(NTNU, UiO, UiB, UMB og HiG) NAV på egen plattform.+de omlag 30 verktøykassene som er i drift. I tillegg kjører ​flere institusjoner ​(UiO, UMB og HiG/NTNU) NAV på egen plattform.
  
 NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge. NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge.
Line 9: Line 9:
 sektoren har for sin campusnettovervåkning. sektoren har for sin campusnettovervåkning.
  
-Frem til 2011 har dette blitt i varetatt ​gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket  +Frem til 2011 har dette blitt ivaretatt ​gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket  
-ved at at en NAV referansegruppe er opprettet.+ved at en NAV-referansegruppe er opprettet.
  
 Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av UNINETT og presentert Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av UNINETT og presentert
-for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble vel+for [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble
 vel mottatt. vel mottatt.
  
Line 22: Line 22:
    * [[navref_290312|29. mars 2012 hos UNINETT]]    * [[navref_290312|29. mars 2012 hos UNINETT]]
    * [[navref_021012|2. oktober 2012 hos UNINETT]]    * [[navref_021012|2. oktober 2012 hos UNINETT]]
-     * [[gigacampus:navref_021012_avstemning|Arbeidsliste/​prioriteringer etter møtet]] +     * [[navref_021012_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
-===== Deltagere i referansegruppen =====+   * [[navref_090413|9. april 2013 hos UNINETT]] 
 +     * [[navref_090413_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_041013|4. oktober 2013 hos UNINETT]] 
 +     * [[navref_041013_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * 1. april 2014 hos UNINETT 
 +   * [[navref_141014|14. oktober 2014 hos NTNU]] 
 +   * [[navref_010615|1. juni 2015 hos UiT]] 
 +   * [[navref_120915|12. november 2015 hos UiO]] 
 +     * [[navref_121115_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_180416|18. april 2016 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_181016|18. oktober 2016 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_250417|25. april 2017 hos UNINETT]] 
 +     * [[navref_250417_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_241017|24. oktober 2017 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_240418|24. april 2018 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_231018|23. oktober 2018 hos UNINETT]] 
 +   * [[navref_010419|1. april 2019, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_110619|11. juni 2019, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_131119|13. november 2019 hos Uninett]] 
 +   * [[navref_110220|11. februar 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_120520|12. mai 2020, videokonferanse]] 
 +     * [[navref_120520_avstemning|Poengavstemning på innkomne innspill]] 
 +   * [[navref_250820|25. august 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_191120|19. november 2020, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_230221|23. februar 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_250521|25. mai 2021, videokonferanse]] 
 +   * [[navref_210921|21. september 2021, videokonferanse]]
  
-  ​Vidar FaltinsenUNINETT (leder og sekretær) +   Neste møte: [[navref_110122|11. januar 2022videokonferanse]]
-  * Morten Brekkevold, UNINETT +
-  * John-Magne Bredal, UNINETT +
-  * Gro-Anita Vindheim, NTNU +
-  * Børge Brunes, UiTø +
-  * Jan Sigurd Refvik, UiO +
-  * Rune Kittelsen, UiA +
-  * Peder Sefland, HiVolda ​+
  
-Referansegruppen vil møtes to ganger i året.+Se også [[nav-ref-arbeidsliste|den til enhver tid gjeldende prioriterte arbeidslisten]]. 
 +===== Faste deltagere i referansegruppen =====
  
 +  * Morten Brekkevold, //Uninett// (leder og sekretær)
 +  * Hanne Moa, //Uninett//
 +  * Nils-Arild Grav, //NTNU//
 +  * Ingeborg Hellemo, //UiT//
 +  * Jan Sigurd Refvik, //UiO//
 +  * Rune Kittelsen, //UiA//
 +  * Peder Sefland, //​HiVolda// ​
 +  * Vidar Faltinsen, //​Uninett// ​
 +
 +Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse,​ men gjerne fysiske møter om det er praktisk å legge back-to-back med andre samlinger.
 ===== Mandat ===== ===== Mandat =====
  
Line 41: Line 71:
   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.   * Referansegruppen ​ gir  råd  til  hvordan ​ NAV utvikling ​ bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).   * Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. ​ Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra [[SPR]] (@campus strategi- og prioriteringsråd).
-  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diktuere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.+  * En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diskutere ​om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).   * NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/​Xymon).
  
  
nav-ref/nav-ref.1349782419.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 14:37 (external edit)