User Tools

Site Tools


nav-ref:nav-ref

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppe

NAV er et viktig verktøy for UH-sektoren. NAV er det sentrale verktøyet på de omlag 30 verktøykassene som er i drift. I tillegg kjører 6 insitusjoner (NTNU, UiO, UiB, UMB og HiG) NAV på egen plattform.

NAV er åpen kildekode og har en voksende brukerskare utenfor UH-sektoren og Norge. NAV utvikling styres fra UNINETT. Vår primære målgruppe er UH-sektoren. Det er således viktig at de prioriteringer UNINETT gjør harmonerer med de behov sektoren har for sin campusnettovervåkning.

Frem til 2011 har dette blitt i varetatt gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket ved at at en NAV referansegruppe er opprettet.

Opprettelsen av NAV referansegruppe ble foreslått av UNINETT og presentert for SPR (@campus strategi- og prioriteringsråd) i mai 2011. Tiltaket ble vel vel mottatt.

Møter

Deltagere i referansegruppen

 • Vidar Faltinsen, UNINETT (leder og sekretær)
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Børge Brunes, UiTø
 • Jan Sigurd Refvik, UiO
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda

Referansegruppen vil møtes to ganger i året.

Mandat

 • Hensikten er å diskutere NAVs videre utviklingsvei. Utfordringer og forslag til forbedringer, samt ønsker om ny funksjonalitet diskuteres.
 • Referansegruppen gir råd til hvordan NAV utvikling bør prioriteres. Rådene fra referansegruppen skal veie tungt.
 • Referansegruppen opererer innenfor gjeldende rammer. Rammene fastsettes som før av UNINETT med råd fra SPR (@campus strategi- og prioriteringsråd).
 • En del universiteter (særlig NTNU) har gjort egne utvidelser til NAV. Det er viktig å diktuere om disse bør eller ikke bør innlemmes i NAV, og da i tilfelle hvordan.
 • NAV referansegruppen vil også diskutere andre verktøybehov sektoren har, herunder verktøy som tilbys på verkøykasse- og målepåleplattformene. Herunder også integrasjon mellom NAV og andre verktøy (som f.eks. Hobbit/Xymon).
nav-ref/nav-ref.1321110364.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 14:37 (external edit)