User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_101111

NAV referansegruppemøte 10/11-2011

NAV-ref Home

Dette var stiftelsesmøte for referansegruppa. Hele gruppa var samlet (som vi håper alltid blir tilfelle):

 • Vidar Faltinsen, UNINETT (fungerer som leder og sekretær)
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Børge Brunes, UiTø
 • Jan Sigurd Refvik, UiO
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl 10 - 15 avbrutt av lunch.

 1. Velkommen v/Vidar
 2. Referansegruppens mandat v/Vidar
 3. Status på utvikling pr nov 2011. Planer ut året. Rammer. v/Vidar
 4. Runde rundt bordet - hvordan bruker dere NAV? Hva savner dere? Hvilke andre verktøy bruker dere, da med hovedfokus på nettverk.
 5. Innspill til neste års utvikling.
 6. Dato for neste møte

Referat

Vidar holdt en innledende presentasjon som tok opp punkt 1-3 på agendaen. Dette pågikk til litt over lunch. Møtet var veldig interaktivt og mange momenter fra punkt 4-5 kom opp tidlig på dagen. Vidar lot bevisst innspill komme når folk kom på ting. Det var i essens et svært aktivt møte med mange nyttige innspill og gode diskusjoner over bordet!

Referansegruppens mandat

Det kom et innspill relatert til det å diskutere integrasjon mellom NAV og Xymon/Hobbit. Det er naturlig at referansegruppen tar tak i. Har etter møtet omformulert siste kulepunkt i mandatet og oppdatert på referansegruppens hovedside.

Har også lagt til et nytt nest siste kulepunkt for å få med det andre innspillet på møte om at NAV egenutvidelser bør diskuteres av gruppa.

Kvalitetssikring av NAV

Peder reiste spørsmål om hvordan utvikling av NAV kvalitetssikres. Noen år tilbake ville dette vært et ømt punkt. Ikke lenger. Morten har innført gode rutiner for kvalitetskontroll. Herunder:

 • Automatisert testing av ny kode ved bruk av Hudson (nå Jenkins)
  • enhetstesting
  • unittresting
  • regresjonstesting
 • Morten gjør “code review” av all ny kode.

UiTø og UiA påpekte at kvaliteten på NAV dataene ikke alltid er 100%. Dette må prioriteres.

Vidar presenterte denne anbefalingen. Man er enig om at det er en god ide å samle alarmer i et verktøy, men i praksis skjer ikke dette ved UiO og NTNU i dag. Systemfolka har sine egne verktøy som rapporter uavhengig av NAV.

På verktøykassene har UNINETT vektlagt integrasjon av alarmer fra Hobbit til NAV.

UNINETT har flagget at vi ikke prioriterer tjenesteovervåkeren. UiTø har vedlikeholdt denne. Børge var usikker på hvor lenge det vil fortsette da UiTø nå vurderer Xymon/Hobbit.

 • UiTø er fornøyd med Hobbit som windowsovervåker så lenge man dropper “event log”.

HiVolda og UiA bruker NAV sin tjenesteovervåker per i dag. Vi vet flere i sektoren gjør dette også. Tjenesteovervåkeren vil ikke bli faset ut. Bare ikke videreutviklet. Bugfiksing vil bli tatt.

Utvidelser utenfor NAV-skopet

Det er enighet om at NAV ikke bør utvide sitt skop, men forbedre seg innenfor skopet. Eksempler på nye verktøy som kan være aktuelle (som NAV ikke bør løse):

 • Rancid: for tftp/konfigurasjonsstyring
  • det er behov for en jobb som sørger for at alle svitsjer for lagret sin config på tftpserver. Mulig rancid fikser dette?
   • NTNU og UiO har løst dette med snmp write script
  • Kiwi CatTools er et alternativ til rancid (Rune)
 • syslog analyse
  • Morten: Skalerer ikke å legge dette i database
   • Se etter andre verktøy for syslog.
  • Splunk er et interessant verktøy (Rune). Gratis, men koster penger i “enterprise”-utgave.
 • Cisco Prime:
  • NAV bør la seg inspirere av Cisco Prime sitt “dashboard” (Peder).
 • Configparser
  • Kjekt med noe som kvalitetssikrer config, at det er i tråd med UFS109.
   • Vidar: UNINETT har laget et script som parser config og redigerer på feil. Myntet på forskningsnettrutere. Man kan lage noe slikt for svitsjer.
   • Børge: Bedre å finne verktøy som eksisterer
 • karantene også for trådløst (Peder)
 • NAV - Xymon (UiTø)
  • Behov for kompetanseutvikling i forhold til NAV - Xymon integrasjon
   • Vidar: Hva om Ingeborg kommer på besøk til Morten en dag elns?

Ny NAV 3.9 funksjonalitet

 • Nytt grensesnitt for terskelsetting. Lite testet hittil. UiA har satt opp terskler, men ikke fått alarmer (da nettet har oppført seg bra).
  • LEKSE: Test verktøyet!
 • Macwatch: Gro-Anita betenkt ut i fra et personvernståsted. Vidar påpekte at det var institusjonens egen sikkerhetspolicy som får avgjøre om verktøyet brukes.
  • Peder: Foreslår en utvidelse der man kan få alarmer basert på mac prefiks (les vendorid). Også statistikk relatert til mac vendorid veldig interessant.
 • Alarm når en topologilink går ned. Alle: Bra
  • Morten: Generell ide om å oppdatere link status på alle porter hyppigere. I dag er det 6timer. Vil la det bli justerbart hvor ofte.
  • Ønsker om forbedringer til etter 3.10:
   • Bare alarm for redundante topologilinker, ikke alle topologilinker, eller mer presist når topologiport går ned og boks bak svarer på ping.
   • Bare alarm for visse subnett/vlan
   • Uplink port mot UNINETT er særlig viktig, blir de med…

Behov som blir viktig fremover

 • Sanntidskommunikasjon i vekst i campusnettet, herunder SIP/IP-telefoni, video, IPTV, etc (Børge).
  • NAV sin toolbox bør være frontend mot verktøy som fokuserre på å understøtte god sanntidskommunikasjon
  • Mulig verktøy hører hjemme på målepåleplattform, evt minipåler utplassert i nettet.
 • Virtualisering, herunder VMWare miljøer (Peder)
  • VMWare har en virtuell svitsj. Hvor god NAV-støtte er det her? (Peder)
  • Morten testet Nexus1000 sist vår. Manglet da støtte for BRIDGE-MIB (4.x software). Det er muligens utbedret i 5.x-software. Vi bør teste på ny.
 • Bedre utstyrsstøtte (Vidar)
  • Ny avtale for nettelektronikk i sektoren åpner for Juniper og HP H3C.
   • H3C er testet, man fant feil, leverandør har utbedret og NAV støtten er nå på plass
   • Morten har også testet Extreme i Finland vår. Også ok.
   • nLogic tester Juniper EX4200 med NAV. Et problem relatert til maskinsporing. Trolig det faktum at getBoksMacs ikke støtter Q-BRIDGE-MIB. Morten ser på dette i forbindelse med erstatning av getBoksMacs.
  • Jan Sigurd: Problem at enkelte svitsjer ikke støtter en MIB fullt ut

Forbedringsønsker

 1. Maskinsporing
  • Dersom det er trunk mot IP-telefon (og PC henger bak telefon), mister man maskinsporing av telefon og PC bak (siden dette er trunk, slik NAV er laget i dag).
   • Morten: Relevant å fikse/løse ved reimplementering av getBoksMacs.
 2. SeedDB
  • Mer sjekker når man legger inn en boks. Er dette virkelig en GW/SW eller GSW.
   • Gro-Anita foreslår: seed db kan foreslå kategori som virker fornuftig, men bruker setter faktisk kategori.
 3. NAV bar search
  • Bra! Men kanskje dropdown etter hva man søker i (Jan Sigurd)
 4. netbiosnavn støtte (UiTø sin implementasjon)
  • Man bør se på integrasjon i Machine Tracker. NTNU ønsker link videre til ny side.
 5. Oppdagede bokser som ikke er i NAV
  • Dagens baserer seg på CDP. Bør støtte LLDP også.
  • Bug i dagens - case sensitivt (Børge, Rune, Peder)
  • Kjekt om man kan huke av irrelevante entries… (Rune)
 6. Netmap
  • utnytter ikke hele skjermen (Peder)
  • vanskelig med eksport for å skrive ut/bruke i andre sammenhenger (Peder)
  • gynger for mye (Børge)
  • vlanPlot var bedre (Rune)
  • Zoome inn på et område kjekt (Jan Sigurd)
  • Se liste over linker som har gått ned siste halvår elns (Børge)
  • Morten: ønsker å bli kvitt Java. Dette kan gjøres i javascript.
  • Vi trenger kravspek før vi lager nytt Netmap (Gro-Anita)
 7. roomview
  • NTNU har laget en utvidelse som gir oversikt over alle svitsjeporter i et rom og hvor lenge det er siden portene sist er brukt. Man kan tune visning etter antall dager. Meget nyttig. Alle likte denne.
  • Morten foreslår at IP Device Info bør utvides med et room view der denne visningen kan inngå
  • Peder: kan vi se PoE også?
   • Morten: sjekket etter møtet. RFC for POWER-ETHERNET-MIB fins, men å koble PoE-informasjon til interface fra IF-MIB ser ut til å være leverandøravhengig og krever proprietær støtte. Blir med andre ikke med det første.
 8. Software på alt utstyr
  • Software info mangelfull i boksnivå-rapporter (Rune)
   • Problem: Software ligger på modulnivå. For modulære Cisco-svitsjer så vises ikke software på boksnivå. Ingen generell måte å implementere. Like fullt viktig.
   • Morten vil vurdere et Cisco-hack for å løse dette (getDeviceData løste det ved et hack)
  • fikset for 3.9.2, se bug 890607
  • Ønskelig med mer enn software - også fullt image-navn (som sier hvilket software-tog dette er (Rune)
 9. ssh lenke fra utstyr
  • Kjekt slikt at man ved et klikk kan logge seg inn på svitsjen for å se mer (Peder)
  • Morten: blir fort browser / OS avhengig, men kan se
  • Ikke sikkert du har tilgang fra der du er med browseren din (Rune)
 10. NAV på smartphone
  • avgrens til statusside og portconfig (Gro-Anita)
 11. PortAdmin
  • utvid til å konfigurere trunker (Gro-Anita)
  • støtt voice vlan (Peder)
   • UiTø konfiguerer voice vlan overalt, så det trengs ikke for dem
 12. Server snmpsanking dårligere støttet nå enn med gDD (Børge)
  • Morten: ikke tenkt på det med ipdevpoll, må evt. sjekke HOST-RESOURCES-MIB.
  • Fikset for NAV 3.9.3, se bug 894727
 13. Problemer med maintenance (bug)
  • Børge gir mer info…
 14. Problem med manuell URL skriving
  • Av og til / av og til ikke…
 15. Noen bokser blir klassifisert med for mange OIDer (bug, Børge)
  • fikset for NAV 3.9.2
 16. Vis topologi ut fra en svitsj, et nivå ned (Børge)
  • Morten: i IP dev info: vis topologien fra svitsjen
 17. Vis alle svitsjeporter for et VLAN virker ikke (bug, Børge)
 18. DHCP statistikk
  • NTNU har løsning med Cricket for dette. Maskiner over tid for et VLAN og i samme graf DHCP-uttak og DHCP pool tak.
 19. Får ikke lagt inn nytt scope dersom det finnes (Bug)
 20. Vis antall IPv6 hoster i subnet matrix som mouseover (Rune)
 21. Maintenance forbedring (UiO)
  • Sett på maintenance med end time = “until up”
 22. En utvidelse til macwatch der man kan få alarmer basert på mac prefiks (les vendorid). Også statistikk relatert til mac vendorid veldig interessant (Peder).

Lekse

Etter at dette referatet foreligger, leser referansegruppens medlemmer dette og kommer tilbake med en Topp 5++ liste over hva de vil ha prioritert. Dette tas på epostlista vår. Konsensus kan legges ut på referatsiden her.

Vi bør ha kommet til konsensus i løpet av et par uker. Vil jo primært gjelde prioritet frem mot 3.11, da 3.10 er nokså gitt.

Lekse Vidar: Informer på nav-users om at referansegruppa finnes og hvor info om gruppa med referater ligger. (Dette har Morten allerede gjort)

Neste møte

Endelig dato ble ikke satt, men uken før påsken ble foreslått. Det ble videre foreslått at referansegruppen har møte dagen etter en verktøykassesamling med sektoren.

Tentativt forslag:

 • Verktøykassesamling: onsdag 28. mars 2012
 • NAV referansegruppemøte: torsdag 29. mars 2012
nav-ref/navref_101111.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)