User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_021012_avstemning

Avstemning etter nav-ref 2. oktober 2012

Disse 22 innspillene ble referatført etter møtet og er lagt inn på Launchpad for å ha ordentlige referansepunkter.

Hvert nav-ref-medlem kan lage en prioritetsliste på 7 saker. I rekkefølgen høyeste til laveste prioritet deler du ut poengene: 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1.

Vi summerer poengene i siste kolonne og sorterer tabellen etter dette.

Spørsmålet er hva vi gjør med de sakene som faller utenfor etterpå. To forslag:

  1. Utviklerne gjør sine egne prioriteringer.
  2. Eller vi gjør en ny avstemning når alle punkter på den prioriterte liste er implementert.

Poengtabell

Poengene er nå ferdig summert. Vennligst ikke gjør endringer her mer. Innspillene er nå overført til en egen side for oppdatert arbeidsliste
Launchpad ID Title NTNU UiT HiVolda UiA UiO Sum
LP#1062206 Camlogger should log entries from non-access ports if connected device is not a networking device 2 10 10 10 10 42
LP#1062290 Machine tracker should single out cam/arp entries as suspect if the arp/cam collection from the source device is overdue 3 7 7 7 7 31
LP#1062288 NAV should provide a topology-based analysis of “what-happens-if-this-device-goes-down” 5 4 2 4 15
LP#1062210 The Port Admin tool should be able to configure trunk ports as well 10 10
LP#1062313 Find a replacement for Cricket 5 5 10
LP#1062150 NAV has no concept of an “unknown” status 4 2 2 1 9
LP#1063703 The status page is becoming cluttered and should be redesigned 3 5 8
LP#1062177 Collect and present aggregated link info 4 3 7
LP#1062286 Add a tool for deploying and undeploying VLANs 7 7
LP#1062175 Prefix discovery timestamp 3 3 6
LP#1062298 NAV watchdog 5 5
LP#1062318 Servicemon plugins should be reviewed for IPv6 support 4 4
LP#1062146 Subcategories should be simplified into a group or tag concept 1 1 2
LP#1062200 ipdevinfo needs a port view tab for physical ports 1 1 2
LP#1062317 Support SNMP over IPv6 2 2
LP#1061523 Feature request: Modify front page
LP#1062152 User-defined attributes on room and organization entries organizational
LP#1062197 ipdevinfo DNS table should be on a separate tab
LP#1062203 ipdevpoll job configuration description
LP#1062309 VLAN details page
LP#1063699 Dual stack monitoring
LP#1063704 Let users configure a “landing page”

Eksisterende arbeidsliste

Den eksisterende prioriterte arbeidslisten består. Poengene gitt ovenfor fører til en ny liste som tilføyes bak denne:

  1. Tilby fullverdig topologilink alarmfunksjon (blokkert i påvente av ny EventEngine)
  2. Tilby netbios støtte
  3. Vis topologi ut fra en svitsj
  4. Utvid mulighetene til NAV bar search
  5. Implementer Maintenance forbedring
  6. Tilpass NAV til smartphone
  7. Tilby Mac prefiks søk (søke basert på vendor)
nav-ref/navref_021012_avstemning.txt · Last modified: 2015/11/13 13:49 by morten