User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_120520

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 12. mai 2020

NAV-ref Home

Innkalt:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 09:00 til 12:00.

Agenda for møte er fleksibel, vi tar gjerne innspill. Foreløpig agenda ser slik ut:

0. Velkommen/Innledning

 • Morten/Vidar ønsker velkommen på vegne av Uninett.
 • Kort diskusjon om referansegruppens mandat, mtp. prioriteringer som dukker opp fra andre prosjekter, som CNaaS, samt kommende ny forvaltningsstruktur for IKT i UH-sektoren.

1. Presentasjoner/Status

 • Ny funksjonalitet det jobbes med
 • Feilrettinger i NAV 5.0
 • Status på AAS
 • Status på UiOs arbeid omkring distribuert overvåkning med NAV.

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

 • Hanne forbereder til å implementere støtte for multiple IP-adresser (Shit), ved å rydde gammel spaghettikode i SeedDB. Vi kan gjerne tenke oss en liten designdiskusjon rundt hvordan multiple IP-adresser skal håndteres, til tross for at denne oppgaven ikke står på prioriteringslisten.
 • Det er lenge siden vi sist gjorde endringer i den offisielle arbeidslisten, og den høyeste prioriterte oppgaven har stått mye i stampe fordi den er såpass kompleks. Er det på tide å:
  1. Stemme inn flere oppgaver til arbeidslisten?
  2. Evt. full omprioritering?

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting er forhåndsinnmeldt. Ordet fritt.

4. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 18. august

Referat

Referat kommer.

nav-ref/navref_120520.1589186603.txt.gz · Last modified: 2020/05/11 10:43 by morten