User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_120520

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 12. mai 2020

NAV-ref Home

Innkalt:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Agenda

Møtet ble avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 09:00 til 12:00.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten/Vidar ønsker velkommen på vegne av Uninett.
 • Kort diskusjon om referansegruppens mandat, mtp. prioriteringer som dukker opp fra andre prosjekter, som CNaaS, samt kommende ny forvaltningsstruktur for IKT i UH-sektoren.

1. Presentasjoner/Status

 • Ny funksjonalitet det jobbes med
 • Feilrettinger i NAV 5.0
 • Status på AAS
 • Status på UiOs arbeid omkring distribuert overvåkning med NAV.

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

 • Hanne forbereder til å implementere støtte for dual stack og multiple IP-adresser (#1130 og #1184) ved å rydde gammel spaghettikode i SeedDB. Vi kan gjerne tenke oss en liten designdiskusjon rundt hvordan multiple IP-adresser skal håndteres, da disse to oppgavene henger sammen.
 • Det er lenge siden vi sist gjorde endringer i den offisielle arbeidslisten, og den høyeste prioriterte oppgaven har stått mye i stampe fordi den er såpass kompleks. Er det på tide å:
  1. Stemme inn flere oppgaver til arbeidslisten?
  2. Evt. full omprioritering?

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting er forhåndsinnmeldt. Ordet fritt.

4. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 18. august

Referat

Morten ønsket velkommen til møtet.

Del 1 - Presentasjoner/Status

Det er fremdeles ikke mye ny demonstrerbar funksjonalitet. En del av feilrettingene som har blitt gjort underveis i 5.0-serien ble presentert (5.0.5, 5.0.6), og det ble sagt en del omkring Hannes arbeid med å rydde i gammel SeedDB-kode for å understøtte funksjonalitet som innlegging av multiple IP-adresser per boks.

Uninett har tre utviklere delvis i sving med å forberede AAS for utrulling i sky, og for en foreløpig integrering med NAV. Målet er å ha gjort unna grunnarbeidet her, og å utarbeide en kravliste til studentene som skal jobbe med AAS i sommer. Det er også aktuelt å finne et nytt navn til systemet, noe som svinger bedre enn akronymet AAS.

UiOs utvikler Leigh Murray har åpnet en pull request med funksjonalitet for distribuert overvåkning i NAV basert på det eksisterende “device groups”-konseptet. Hanne og Morten har gått i dialog med Leigh, gjort fortløpende code review og fått forbedringer i retur. Vi har forhåpentligvis noe ferdig til NAV 5.1 (dato ikke fastsatt foreløpig).

Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen

Del 4 - Neste møte

Neste møte ble avtalt til tirsdag 25. august, klokken 12-15, over Zoom/videokonferanse.

nav-ref/navref_120520.1589798936.txt.gz · Last modified: 2020/05/18 12:48 by morten