User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_131119

NAV referansegruppemøte 13. november 2019

NAV-ref Home

Innkalt:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Knut-Helge Vindheim, NTNU

Agenda

Møtet blir avholdt i Uninetts lokaler i Teknobyen, Trondheim fra kl. 09:00 til 15:00, avbrutt av lunsj ca. 11:30-12:30.

Agenda for møte er fleksibel, vi tar gjerne innspill. Foreløpig agenda ser slik ut:

0. Velkommen/Innledning

 • Morten/Vidar ønsker velkommen.

1. Presentasjoner/Status

Hva har blitt gjort siden sist:

 • NAV 5.0 (release: 7. november):
  • Recap fra forrige møte:
   • Management profiles (nå også med API)
   • “REMOTE_USER” aka fattigmanns føderert innlogging.
   • External sensors på nyere WatchDog-produkter.
   • Støtte for Alcatel DDM-sensorer.
  • Python 3!
  • Støtte for PSU og vifter på Juniper
   • powersupplywatch innordet i ipdevpoll.
  • Jabber-støtte fjernet.
  • Portadmin:
   • CDP-enable ved Cisco VoIP
   • Forbedret 802.1X-støtte (god nok dokumentasjon mangler, se #1928)
  • Forbedret identifikasjon av LLDP-naboer.
  • Eksport av alarmer til tredjeparts programvare.
  • For spesielt interessert: Støtte for statistikksanking fra Coriant Groove
  • Diverse bugfix:
   • Grisetreg Netmap-trafikklasting.
   • Minnelekkasje ved RADIUS-overvåkning med servicemon.

Annet:

 • En liten oppdatering på CNaaS (om Vidar har tid til å gjeste oss).
 • Studentprosjektet: Aggregated Alarm System.
 • Avholdt møte med UiO om egenutvikling av distribuert overvåkning av “sikre soner”.
 • Endringer i referansegruppens sammensetning?

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Se over saker generert fra sist møte, evt. fylle på med mer kravspekdetaljer.

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting er forhåndsinnmeldt. Ordet fritt.

4. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 11. februar.

Referat

Del 1 - Presentasjoner/Status

Uninett presenterte nyheter i NAV 5.0, bl.a.:

 • Management profiles m/tilhørende API
 • REMOTE_USER+Feide proof-of-concept
 • Eksterne sensorer på nyere WatchDog-enheter
 • Støtte for Alcatel DDM-sensorer
 • Python 3! (og Django 1.11)
 • Støtte for PSU og vifter på Juniper-utstyr
  • Statusovervåkning av PSU og vifter er flyttet til ny ipdevpoll-plugin
 • Jabber-støtte i AlertProfiles fjernet
 • PortAdmin kan nå enable CDP samtidig med Cisco VoIP-enable
 • Støtte for å lage lokale modifikasjoner i PortAdmin-grensesnittet for porter der 802.1X detekteres
 • Forbedret identifikasjoner av LLDP-naboer
 • Eksport av alarmer til tredjeparts programvare
 • Innsamling av optikkmålinger fra Coriant Groove-utstyr (DWDM-disaggregering)
 • Fikset treghet i Netmap
 • Fikset minnelekkasje ved RADIUS-overvåkning i servicemon

Andre ting som ble presentert:

 • Vidar ga en liten oppdatering på CNaaS.
 • Studentprosjektet AAS (Aggregated Alarm System) er straks i havn. Videre arbeid forventes, da Uninett ønsker å sette dette i produksjon.
 • Avholdt heldags veiledningsmøte med UiO, som ønsker å bruke egne utviklerressurser på å implementere støtte for distribuert overvåkning i av sine “sikre soner”.

Referansegruppens sammensetning vil også endre seg. Knut-Helge har trukket seg fra gruppen som NTNUs representant og møter ikke i dag, da han har takket ja til ny stilling hos Uninett. NTNU har ikke foreløpig foreslått noen erstatter.

Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Fokus fremover blir å rulle ut NAV i Nettadministrasjonstjenesten, og på å følge opp de problemene som nødvendigvis vil oppstå ifm. oppdateringen til Python 3.

I tillegg savnes tilbakemelding fra deltakerne på to tidligere saker som har vært diskutert.

Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingen saker var forhåndsinnmeldt før møtet, så gruppen gikk direkte til den sedvanlige runden rundt bordet.

Idéer som ble generert:

 • Portprofiler i PortAdmin hadde vært kjekt. I grove trekk betyr det at man per port kan velge en profile fra en nedtrekksmeny. En profil inneholder konfigurasjondetaljer som “VLAN-tag, 802.1X, VoIP” og evt. andre ting. Må detaljeres mer.
  • Ref. UiAs egen presentasjon på Uninett-dagene (Ove Benestvedt)
 • Kunne NAV ha sjekket at alt overvåket utstyr hadde siste programvare?
  • Ubesvarte spørsmål:
   • Hvordan kan NAV vite hva som er siste programvare for hver utstyrsmodell?
 • #2108 Forbedre dokumentasjonen på hvordan man setter opp terskelvarsling i NAV
  • Mange vet ikke om hvordan de kan bruke wildcards til terskelvarsling på mange metrikker, fremfor å lage én regel per metrikk man er interessert i.
 • #2107 UiA vil gjerne ha støtte for en ny AKCP-probe
 • UiA manger PSU, vifte og PoE-info på utstyr med PicOS-plattform
  • Avventer til neste versjon av NAV er tilgjengelig.
Neste møte (videomøte) ble avtalt til 11. februar 2020
nav-ref/navref_131119.txt · Last modified: 2020/05/12 14:13 by morten