User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_180416

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 18. april 2016

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Vidar Faltinsen, UNINETT (delvis tilstede)

Gjesteopptreden:

 • Henrik Bøhle, UiO (stedfortreder for Jan Sigurd)

Forfall:

 • Jan Sigurd Refvik, UiO

Agenda

Møtet ble avholdt i UNINETTs lokaler i Trondheim, og varte fra kl. 9-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status
 2. Fokus for videre utvikling / tilbakemelding
 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Referat

nav-ref/navref_180416.1474455648.txt.gz · Last modified: 2016/09/21 13:00 by morten