User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_180416

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_180416 [2016/09/21 13:00]
morten created
nav-ref:navref_180416 [2016/09/21 15:17] (current)
morten litt omformatering for wiki-syntax
Line 3: Line 3:
  
 Tilstede: Tilstede:
-  * John-Magne Bredal, UNINETT ​+  * John-Magne Bredal, UNINETT
   * Morten Brekkevold, UNINETT   * Morten Brekkevold, UNINETT
   * Ingeborg Hellemo, UiT   * Ingeborg Hellemo, UiT
Line 27: Line 27:
  
 ===== Referat ===== ===== Referat =====
 +
 +==== Velkommen ====
 +
 +Hilserunde med nye hoder.
 +
 +==== Status ====
 +
 +  * Gro-Anita tar en kortversjon av UTS-presentasjonen sin (Management statistics)
 +      * grunnlag for bloggartikkel?​
 +
 +  * JM viser forbedringer i token-management
 +      * mine tanker: duplisere tokens (med ny expire), advarsel på token-siden dersom NAV-serveren ikke kjører over SSL (da er det ingen god idé å dele ut tokens). Knapp for å ekspirere/​slette tokens fra listen?
 +      * Peder: Skrive-API for sperring med Arnold? (IPS-løsning,​ som noen postet på nav-users)
 +
 +  * Trendgrafer
 +      * Folk savner max-trafikkdata. Peaks forsvinner. En del vanskeligheter med å oppnå dette, ettersom vi lagerer oktekttellere rått, og ikke rater.
 +      * Vanskelig å sammenligne denne ukes data med forrige ukes, siden defaultoppsettet til NAV har forskjellig oppløsning for disse to tidsperiodene.
 +
 +  * Subnet matrix
 +      * Peder: Har lukkede VLAN. [Et eller annet, fikk egentlig ikke med meg essensen i spørsmålet da det druknet i diskusjon]
 +      * Spørsmål om innsamling av statiske ruter. KAnskje vi kan gjenninnføre det som en opt-in-funksjon (vi har dratt ned store viktige rutere på slike forepørsler før)
 +
 +  * "​Daglige statusrapporter"​
 +      * JM viser frem noe som ble inspirert av et spørsmål fra UiA. Diskusjonsfremmende.
 +      * Skal en rapport si at "det var krøll i natt men alt er ok nå", eller skal den bare si "alt er ok nå". I sistnevnte tilfelle er jo statusverktøyet godt nok (bortsett fra at noen ville ha rapporten på e-post og ikke på web). Det JM har lagd er ikke nødvendigvis hva de var ute etter.
 +      * Ja, gruppen synes vi skal se videre på dette, men i "​Summary last 30 days" bør 30 byttes ut med X.
 +   * Hvor mange bokser som har vært nede trenger heller ikke være umiddelbart interessant,​ mens antall brukere som blir påvirket er det.
 +   * Rapportene bør kunne sendes på mail?
 +
 +
 +==== Fokus for videre utvikling ====
 +
 +  * Informasjon om betalte oppdrag fra både utenfor UH og innenfor UH.
 +      * diskusjon rundt UNINETTs prioriteringer ift. betalte oppdrag og navref-gruppens tungtveiende innspill.
 +      * Egentlig ingen motforestillinger spilt inn, så lenge UNINETT prioriterer fornuftig (vi sier ikke ja til tvilsommea/​tangentielle forespørsler)
 +      * Litt informasjon om SUNET-dagarnas NAV-presentasjon i forrige uke (fins på streaming)
 +
 +  * IPAM-diskusjon
 +      * Lukkede VLAN dukker opp igjen.
 +
 +  * Peder: Power sensor-contrib
 +
 +  *  Kan arbeidslisten utvides til å ta med eksterne jobber vi holder på med?
 +
 +  * IPAM presentasjon fra Gro-Anita
 +      * "Må ha"​-krav,​ "bør ha"​-krav og "kjekt å ha"​-krav. DHCP-integrasjon er blant de to siste.
 +
 +  * Cabling / Patch - info om Linköpings ønsker og hva vi planlegger. Feedback fra salen.
 +      * Gro-Anita hadde et godt forslag om å sette patch-info fra Portadmin
 +
 +==== Nye ønsker og innspill fra gruppen ====
 +
 +  * UiT
 +      * Har allerede meldt inn de fleste høyest prioritert sakene sine
 +
 +  * HiVolda
 +      * Maskiner som har blitt fjernet fra NAV, blir ikke slettet fra maintenance-saker.
 +      * Ellers er ting allerede på lista
 +
 +  * UiO
 +      * Ikke no spesielt å melde fra Jan Sigurd, men noe rundt API og auth var det visstnok. JM tror dette ble diskutert på forrige møte.
 +
 +  * UiA
 +      * NAT44 og integrasjon
 +      * Hver offentlige IPv4-adresse har et maksimalt antall porter til connections ut i verden (64k). Rune vil ha statistikk på hvor mange porter som er forbrukt til enhver tid, så man kan se om man går tom for connections.
 +      * nysgjerring på integrasjon mellom wifi-probene og NAV. Her må vi bare følge utviklingen.
 +      * Vil gjerne ha bulk-upload av bilder på room. Også video! (https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1546434)
 +
 +  * NTNU
 +      * PortAdmin
 +          * Vil ha PortAdmin utvidet til å kunne sette ifSpeed.
 +       * Dette har vi mer eller mindre implementert men støtten hos utstyret er horribelt dårlig. Vi kan teste mer på NTNU sin utstyrsbase,​ men magefølelsen sier at dette i beste fall kan bli en opt-in feature i NAV.
 +      * ParaplyNAV
 +          * Noe som gir status på flere NAV (fusjons-NAV,​ NTNU, Gjøvik og Ålesund)
 +       * Vårt forslag er at NTNU lager noe selv basert på status-API-et. Da kan de slå sammen status for flere NAV-bokser.
 +      * Multi-dashboard (https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1567943)
 +      * Widget templates (https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1567931)
 +          * Link eller kopi?
 +      * Template hooks. Vi vil helst ha ønsker formulert som spesifikke punkter i NAV-grenesnittet hvor man ønsker å smette inn sine egne tillegg.
 +      * Optikkverdier - DOM
 +          * NAV samler dette allerede som sensorer, men kan ikke linke det mot porter. Med hierarkiinformasjonen i NAV er dette strengt tatt ikke noe problem. Det er et ønske å lage en kobling her.
 +          * Dersom NTNU har spesifikke bokser der dette ikke allerede samles inn vil vi gjerne ha noen MIB-referanser. Dette ser ut til å være en case for HP.
 +      * Custom innsamling av custom data med custom lagring. [Høres ut som de bør skrive sin egen custom plugin til ipdevpoll]
 +
 +  * HiVolda: PoE-statistikk nevnes igjen. "​Several MIBs" (muligens Cisco-proprietært hele rukla). Ledige PoE-porter og brukt kapasitet opp mot maks kapasitet. [RFC 7460]
 +
 +==== Neste møte ====
 +
 +Tirsdag 18. oktober hos UNINETT.
  
nav-ref/navref_180416.1474455648.txt.gz · Last modified: 2016/09/21 13:00 by morten