User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_181016

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 18. oktober 2016

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Einar Lillebrygfjeld, UNINETT
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Jan Sigurd Refvik, UiO

Gjesteopptreden:

 • Tom Ivar Myren, UNINETT (status på WiFi-måleprober)

Forfall:

 • Vidar Faltinsen, UNINETT

Agenda

Møtet ble avholdt i UNINETTs lokaler i Trondheim, og varte fra kl. 9-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status
 2. Fokus for videre utvikling / tilbakemelding
 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Referat

burzum…

nav-ref/navref_181016.1476871371.txt.gz · Last modified: 2016/10/19 10:02 by morten