User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_181016

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 18. oktober 2016

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Einar Lillebrygfjeld, UNINETT
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Jan Sigurd Refvik, UiO

Gjesteopptreden:

 • Tom Ivar Myren, UNINETT (status på WiFi-måleprober)

Forfall:

 • Vidar Faltinsen, UNINETT

Agenda

Møtet ble avholdt i UNINETTs lokaler i Trondheim, og varte fra kl. 9-15, avbrutt av lunsj.

 1. Status
 2. Fokus for videre utvikling / tilbakemelding
 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Referat

Status

Tom Myren ga en liten statusoppdatering på hvor langt vi har kommet med WiFi-probeprosjektet, med litt demo av grensesnitt for registrering av prober og presentasjon av statistikk i Kibana. Stor interesse i salen. Flere tilbakemeldinger ift. registrering av prober pr. institusjon, om hvorvidt man kan koble autentisering/autorisasjon til NAV, inntegning av prober på kart, osv.

John-Magne kjørte demo av demonstrerbare nye features:

 • Hierarkiske presentasjon av organisasjonstreet i SeedDB
 • Hierarkiske lokasjoner etter samme lest (som er den egentlig nyheten)
  • Utfordringen blir å finne alle steder hvor lokasjon må tolkes som “denne lokasjonen og hele subhierarkiet med lokasjoner under denne”
  • TODO: bulk import locations med hierarki??
  • TODO: Status og statuswidget må kunne filtrere på location med hierarki
  • WISHLIST: Velge flere kolonner i statuswidget/statusverktøy
 • IPAM
  • TODO: Bedre ikon til toolbox
  • TODO: “Usage” bør heter “Current usage”
 • Multidashboards
  • WISHLIST: Dashboard export/import slik at man kan dele dashboard-config med andre brukere
 • PDU widgets
  • WISHLIST: Den svarte streken bør bytte farge når den krysser en av de konfigurerte tersklene i widgeten
 • Rooms with active alerts
  • WISHLIST: “Locations with active alerts”, kanskje som et ekstra nivå utenpå rom
 • TODO: Cabling og patch bør dokumenteres med pene figurer som forklarer begrepene!
nav-ref/navref_181016.1476874006.txt.gz · Last modified: 2016/10/19 10:46 by morten