User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_181016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_181016 [2016/10/19 12:44]
bredal [Status]
nav-ref:navref_181016 [2016/10/19 14:32] (current)
bredal [Nye ønsker og innspill fra gruppen]
Line 82: Line 82:
 === NTNU === === NTNU ===
  
-  * **WISHLIST**:​ Ryddescript for å sette vlan 666 på alle porter som har stått "​ubrukte"​ og uten konfigendringer i lang tid. Vil kreve timestamp med update-regel på interface-tabellen.+  * **WISHLIST**:​ Ryddescript for å sette vlan 666 på alle porter som har stått "​ubrukte"​ og uten konfigendringer i lang tid. Vil kreve timestamp med update-regel på interface-tabellen. ​[[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634883|LP#​1634883]]
  
-  * **WISHLIST**:​ Auditlogging av både konfigurerte og oppdagede endringer (interface-endringer,​ software-endringer,​ alle-endringer). Potensiale for dataeksplosjon!+  * **WISHLIST**:​ Auditlogging av både konfigurerte og oppdagede endringer (interface-endringer,​ software-endringer,​ alle-endringer). Potensiale for dataeksplosjon! ​[[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634915|LP#​1634915]]
  
-  * **WISHLIST**: ​Automatisk sletting av loggdata med veldig spesifikke filtre (interface som matcher X skal slettes etter Y dager, de som matcher Z skal slettes etter A dager)+  * Automatisk sletting av loggdata med veldig spesifikke filtre (interface som matcher X skal slettes etter Y dager, de som matcher Z skal slettes etter A dager) ​(dette ble oppfattet som såpass spesifikt at interfacet for å gjøre dette - SQL - allerede er tilstede).
  
 === UiO === === UiO ===
  
-  - **WISHLIST**:​ Machinetracker-søk i gitte timeranges (i stedet for "siste X dager",​ som er eneste mulighet i dag). API-et støtter vel det allerede.+  - **WISHLIST**:​ Machinetracker-søk i gitte timeranges (i stedet for "siste X dager",​ som er eneste mulighet i dag). API-et støtter vel det allerede. ​[[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634917|LP#​1634917]]
  
 === HiVolda === === HiVolda ===
Line 97: Line 97:
     * Raritan-PDU-er?​     * Raritan-PDU-er?​
     * Eaton-UPS-er     * Eaton-UPS-er
-  * **WISHLIST**:​ Gjentar ønsket om å finne ledige POE-interfaces. Strømforbruk vs kapasitet på switchen er også interessant å finne ut av. - IETF-MIB, CISCO-MIB,+  * **WISHLIST**:​ Gjentar ønsket om å finne ledige POE-interfaces. Strømforbruk vs kapasitet på switchen er også interessant å finne ut av. - IETF-MIB, CISCO-MIB ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634922|1634922]]
  
 === UiA === === UiA ===
  
-  * **WISHLIST**:​ DOM-monitorering (optikkverdier for porter)+  * **WISHLIST**:​ DOM-monitorering (optikkverdier for porter) ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1571030|LP#​1571030]]
     * Vi har noe av dette allerede, spesielt for Cisco, fra ENTITY-SENSOR-MIB,​ men mangler kobling til port i NAVs modell. Ellers finnes dataene bare i proprietære MIBs for mange leverandører.     * Vi har noe av dette allerede, spesielt for Cisco, fra ENTITY-SENSOR-MIB,​ men mangler kobling til port i NAVs modell. Ellers finnes dataene bare i proprietære MIBs for mange leverandører.
  
-  * **WISHLIST**:​ Availability report med konfigurerbare tidsintervall+  * **WISHLIST**:​ Availability report med konfigurerbare tidsintervall ​- [[https://​bugs.launchpad.net/​nav/​+bug/​1634924|LP#​1634924]]
     * Dette har vi jo laget allerede og demonstrert på forrige nav-refmøte,​ men man kom ikke til noen konsensus, så koden ligger foreløpig ikke i NAV.     * Dette har vi jo laget allerede og demonstrert på forrige nav-refmøte,​ men man kom ikke til noen konsensus, så koden ligger foreløpig ikke i NAV.
     * Vil ha rapporten på e-post jevnlig.     * Vil ha rapporten på e-post jevnlig.
nav-ref/navref_181016.1476881097.txt.gz · Last modified: 2016/10/19 12:44 by bredal