User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_191120

NAV referansegruppemøte 19. november 2020

NAV-ref Home

Tilstede:

 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Forfall:

 • Vidar Faltinsen, Uninett

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 12:00 til 15:00.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten/Vidar ønsker velkommen på vegne av Uninett.

1. Presentasjoner/Status

 • Diverse bugfikser i NAV 5.0.6 - 5.0.9
 • Det har vært mest fokus på verktøy som Argus og CNaaS-NMS i perioden siden forrige møte.
  • Status Argus, v1.0 og beyond
  • NAV 5.1 kommer snart™.
   • Kompatibilitetsproblemer med forskjellige generasjoner Juniper-switcher
 • Ny utvikler ansatt i Campusnett: Kat Hössel

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Foreløpig blankt.

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting er forhåndsinnmeldt, ordet fritt.

4. Neste møte

Vi blir enige om dato for neste møte, om ca. 3 måneder.

Referat

Morten ønsket velkommen til møtet.

Siden sist er det fremdeles gått med mest tid til Argus og lite nyutvikling i NAV, utover Juniper-støtte i PortAdmin.

Del 1 - Presentasjoner/Status

 • Sentrale bugfikser i 5.0-serien ble gjennomgått.
 • Juniper-støtte i Portadmin synes komplett, og er til “betatesting” i CNaaS.
 • Med mindre det meldes showstoppers tilbake, tror vi på NAV 5.1 i neste uke.
 • Demonstrasjon av Argus 1.0 i produksjon hos Uninett:
 • Kat Hössel er engasjert i 80% stilling i Campusnetts utviklerteam, og skal jobbe med softwarutvikling i avdelingens tjenesteportefølje: CNaaS og Nettadministrasjon.
  • Kat er fra Tyskland og lærer fremdeles norsk - hun blir med først fra neste møte av.

Del 2 - Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Ingen behov fra Uninetts side for øyeblikket.

Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen

En rask rundt rundt det virtuelle bordet. De fleste medlemmene hadde spørsmål om status på småting, eller ville bemerke hvilke ønsker som fremdeles sto hjertet nærmest.

 • UiT:
  • Litt feedback på eksisterende åpne issues relatert til servicemon-plugins.
  • Har registrert at modueln `nav.buildconf` blir kortere for hver release. Kommer denne til å forsvinne?
   • *Svar*: Nei, ikke med det først. Denne ble før autogenerert under byggingen, men alle variabler genereres nå dynamisk ved runtime, nå som Pythons setuptools brukes fremfor autoconf.
 • HiVolda:
  • En bug i enhet i trafikkgrafer: Det står f.eks “2B” på units, istedet for “2G”, når trafikken måles i GBit/s. Dette er muligens meldt inn før, Uninett skal se om det fins issue.
 • UiA:
  • Har tatt i bruk eduVPN fra Uninett. Ønsker på den ene siden netflow-data i verktøykassen, men også noe statistikkdata i NAV, om mulig. Sender noe skriftlig, da mye av dette går direkte på eduVPN-tjenesten og de teknisk ansvarlige der.
 • NTNU:
  • Ingenting å melde utover et fortsatt sterkt ønske om å få støtte for å skru på 802.1X i PortAdmin.

Del 4 - Neste møte

Neste møte ble avtalt til tirsdag 23. februar 2021, klokken 12:30-15:00, over Zoom/videokonferanse.

nav-ref/navref_191120.txt · Last modified: 2020/11/19 13:58 by morten