User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_191120

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nav-ref:navref_191120 [2020/11/16 08:39]
morten created
nav-ref:navref_191120 [2020/11/19 13:58] (current)
morten første referatutkast
Line 4: Line 4:
  
  
-Innkalt:+Tilstede:
  
-  * Vidar Faltinsen, //Uninett// 
   * Morten Brekkevold, //Uninett//   * Morten Brekkevold, //Uninett//
   * Hanne Moa, //Uninett//   * Hanne Moa, //Uninett//
Line 15: Line 14:
   * Nils-Arild Grav, //NTNU//   * Nils-Arild Grav, //NTNU//
  
 +Forfall:
 +
 +  * Vidar Faltinsen, //Uninett//
  
 ===== Agenda ===== ===== Agenda =====
Line 31: Line 33:
     * NAV 5.1 kommer snart(tm).     * NAV 5.1 kommer snart(tm).
       * Kompatibilitetsproblemer med forskjellige generasjoner Juniper-switcher       * Kompatibilitetsproblemer med forskjellige generasjoner Juniper-switcher
 +  * Ny utvikler ansatt i Campusnett: Kat Hössel
  
 === 2. Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding === === 2. Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding ===
Line 42: Line 45:
 === 4. Neste møte === === 4. Neste møte ===
  
-Neste møte blir et videomøteForeløpig datoforslag:​ //Torsdag 25februar//+Vi blir enige om dato for neste møte, om ca3 måneder.
  
 ===== Referat ===== ===== Referat =====
  
-Referat kommer.+Morten ønsket velkommen til møtet. 
 + 
 +Siden sist er det fremdeles gått med mest tid til Argus og lite nyutvikling i NAV, utover Juniper-støtte i PortAdmin. 
 + 
 +=== Del 1 - Presentasjoner/​Status === 
 + 
 +  * Sentrale bugfikser i 5.0-serien ble gjennomgått. 
 +  * Juniper-støtte i Portadmin synes komplett, og er til "​betatesting"​ i CNaaS. 
 +  * Med mindre det meldes showstoppers tilbake, tror vi på NAV 5.1 i neste uke. 
 +  * Demonstrasjon av Argus 1.0 i produksjon hos Uninett: 
 +    * Påpekte dertil hørende verktøy for å integrere mot en Argus-instans:​ 
 +      * Python-bibliotek for å snakke med Argus API: https://​github.com/​uninett/​pyargus 
 +      * NAV limetjeneste for Argus: https://​github.com/​Uninett/​nav-argus-glue 
 +  * Kat Hössel er engasjert i 80% stilling i Campusnetts utviklerteam,​ og skal jobbe med softwarutvikling i avdelingens tjenesteportefølje:​ CNaaS og Nettadministrasjon. 
 +    * Kat er fra Tyskland og lærer fremdeles norsk - hun blir med først fra neste møte av. 
 + 
 +=== Del 2 - Fokus for videre utvikling/​tilbakemelding === 
 + 
 +Ingen behov fra Uninetts side for øyeblikket. 
 + 
 +=== Del 3 - Nye ønsker og innspill fra gruppen === 
 + 
 +En rask rundt rundt det virtuelle bordet. De fleste medlemmene hadde spørsmål om status på småting, eller ville bemerke hvilke ønsker som fremdeles sto hjertet nærmest. 
 + 
 +  * UiO: 
 +    * Har rapportert noen småbugs som de lurer på status på: [[https://​github.com/​Uninett/​nav/​issues/​2197|[BUG] Found a couple of small BUG in NAV #2197 ]] 
 +    * Venter på 5.1, som inneholder UiOs eget bidrag til ipdevpoll 
 + 
 +  * UiT: 
 +    * Litt feedback på eksisterende åpne issues relatert til servicemon-plugins. 
 +    * Har registrert at modueln `nav.buildconf` blir kortere for hver release. Kommer denne til å forsvinne?​ 
 +      * *Svar*: Nei, ikke med det først. Denne ble før autogenerert under byggingen, men alle variabler genereres nå dynamisk ved runtime, nå som Pythons setuptools brukes fremfor autoconf. 
 + 
 +  * HiVolda: 
 +    * En bug i enhet i trafikkgrafer:​ Det står f.eks "​2B"​ på units, istedet for "​2G",​ når trafikken måles i GBit/​s. ​ Dette er muligens meldt inn før, Uninett skal se om det fins issue. 
 + 
 +  * UiA: 
 +    * Har tatt i bruk eduVPN fra Uninett. Ønsker på den ene siden netflow-data i verktøykassen,​ men også noe statistikkdata i NAV, om mulig. Sender noe skriftlig, da mye av dette går direkte på eduVPN-tjenesten og de teknisk ansvarlige der. 
 + 
 +  * NTNU: 
 +    * Ingenting å melde utover et fortsatt sterkt ønske om å få støtte for å skru på 802.1X i PortAdmin. 
 + 
 +=== Del 4 - Neste møte === 
 + 
 + 
 +Neste møte ble avtalt til **[[navref_230221|tirsdag 23. februar 2021]]**, klokken 12:​30-15:​00,​ over Zoom/​videokonferanse. 
 + 
 + 
  
nav-ref/navref_191120.1605515988.txt.gz · Last modified: 2020/11/16 08:39 by morten