User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_191120

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 19. november 2020

NAV-ref Home

Innkalt:

 • Vidar Faltinsen, Uninett
 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Magne Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 12:00 til 15:00.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten/Vidar ønsker velkommen på vegne av Uninett.

1. Presentasjoner/Status

 • Diverse bugfikser i NAV 5.0.6 - 5.0.9
 • Det har vært mest fokus på verktøy som Argus og CNaaS-NMS i perioden siden forrige møte.
  • Status Argus, v1.0 og beyond
  • NAV 5.1 kommer snart™.
   • Kompatibilitetsproblemer med forskjellige generasjoner Juniper-switcher

2. Fokus for videre utvikling/tilbakemelding

Foreløpig blankt.

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ingenting er forhåndsinnmeldt, ordet fritt.

4. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Torsdag 25. februar

Referat

Referat kommer.

nav-ref/navref_191120.1605515988.txt.gz · Last modified: 2020/11/16 08:39 by morten