User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_241017

NAV referansegruppemøte 24. oktober 2017

NAV-ref Home

Tilstede:

 • John-Magne Bredal, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT
 • Sigmund Augdal, UNINETT
 • Hanne Moa, UNINETT
 • Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Knut-Helge Vindheim, NTNU

Forfall:

 • Peder Magne Sefland, HiVolda

Agenda

Møtet ble avholdt i UNINETTs lokaler i Trondheim, og varte fra kl. 9-15, avbrutt av lunsj.

0. Velkommen/Innledning

Vidar ønsker oss velkommen.

1. Presentasjoner/Status

Vi presenterer status og nye ting i NAV:

 • ny portoversikt (John-Magne)
 • epostrapporter (John-Magne)
 • POE (Sigmund)
 • Litt om omskrivingen av topologiavlederen (Sigmund/Morten)
 • Markering av slettede bokser (Morten)
 • Status NMaaS (Morten)

2. Fokus for videre utvikling / Tilbakemelding

Hva gjør vi fremover? Herunder går vi gjennom nav-ref arbeidslisten

 • Relisensiering - bl.a. hvilken lisens skal vi ha?
 • Verden går videre, vi må opp på Python3 og Django > 1.7
 • Telemetri
 • m.m.

3. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Runde rundt bordet.

Før vi reiser hver til vårt avtaler vi nytt møte til høsten.

Referat

Status og demo av nye ting

 • nytt portview.
  • lenke fra adminstatus til portadmin?
  • fins det andre relevante verktøy man burde kunne lenke til?
  • eksportere portlisten som CSV?
  • søkefilteret ser ikke ut til å virke på vlan
  • vise “xx dager siden sist brukt” per port?
 • mulighet for å ekspandere en rad for å vise trafikkgrafer? eller blir det for mange kontroller og knotter å skru på?
 • sparklines for å bedre sammenligne aktivitet på portene?
 • ranked statistics
  • en miniutgave per boks?
  • evt. rapporter i ranked statistics som har flere begrensninger, så som “ikke aksessporter, bare topologiporter”
  • evt. filter i selve ranked statistics
 • PoE-status per port?
 • kanskje overflødig å skrive FD (full duplex) bak speed, man er som regel bare interessert i å se når det er halv duplex, da man sjelden ønsker dette.
 • business reports på email.
  • Vidar nevner Olavs rapport som også har grupperinger for antall utfall som har vært lenger enn 10 minutt, 1 time, osv.
 • PoE:
  • trenger ikke str(interface) som navn i navnekolonna i portoversikten (alle portene tilhører samme boks og sysname er en del av str her) :quickfix:
  • knapp for å enable/disable PoE per port?
  • ønsker egentlig forbruk per port, men Sigmund sier dette ikke fins i MIB.
   • Cisco har _kanskje_ noe sånt i sin proprietære MIB
  • vi samler max i tillegg til forbruk. kunne vært interessant å grafe disse sammen slik at man får en oversikt over kapasitet vs. totalforbruk.
 • topologi
  • vurdere forskjellige strategier for fjerning av stale topologi (finn igjen de aktuelle github-issuene).
   • vegard-sw ser ut til å være et staling-tilfelle på lokalnav som kan brukes til testing.
 • bgp
  • mangler fremdeles et skreddersydd grensesnitt for å vise sesjoner, men har rapport
  • stort sett alt er iBGP på NTNU, men local_as=0 på en del Nexus-utstyr, slik at NAV ikke klarer å se at det faktisk er iBGP.
 • nmaas - status så langt. Pilotfase i UNINETT kommer.
 • fornyet diskusjon om autorisasjon i NAV. Hvem kan få se hva og hvor?
  • best definerte regel i dag er implementert i PortAdmins ntnu-auth-mode
  • autorisasjon basert på organisasjon er interessant.
  • de som er interessert i dette burde samarbeide om å lage en detaljert kravspesifikasjon til hvordan tilgangsstyring skal fungere
 • DOM: Optikkverdier
  • y-aksen er på bærtur når man grafer negative verdier, som f.eks. ting dempning målt i -dBm GitHub
 • Auditlog: Har vi brukket den med en oppdatering? Flere i rommet klager over at loggene stopper i september i år.
  • når vi legger/sletter inn bokser
  • legger inn/sletter brukere
  • endrer community på utstyr
  • Når NAV oppgraderes!
  • kanskje generelt når ting blir endret i SeedDB?

Fokus for videre utvikling / tilbakemelding

 • Gjennomgang av arbeidslisten og kommentarer til ting som er gjort og ikke gjort enda.
 • NETCONF et.al og relisensiering av NAV-koden. Informasjon om hva som må skje og hvilke forespørsler som vil sendes
  • Forslag om at vi heller spør om å overta opphavsretten, da det er et enklere spørsmål å forholde seg til enn til spørsmålet om hvilken lisens vi vil bytte til.
  • Med full opphavsrett står vi fritt til å velge lisens.
 • Streaming telemetry vs SNMP-polling
  • Integrere med andre verktøy som sanker og grafer? (Tilbake til makecricketconfig.pl)
  • Er graphite en dead-end?

Nye ønsker og innspill fra gruppen

 • UiO:
  • Har bokser i et lukket rom, hvor man ikke får ta kontakt fra utsiden og inn. Må overvåkes fra innsiden, og de kunne tenkt seg en NAV-overvåker på innsiden som kan koble seg til NAV sentralt og rapportere.
  • repeat: Machinetrackersøk i arbitrære intervall
  • “what if”:
   • fint med fokus på antall berørte og varsling av disse, MEN, hvilke bokser i NAV blir faktisk berørt?
  • ipdevinfo: neigbhors: Ønske om filter her når det er mange naboer. f.eks filter på kategori, slik som i Netmap (Github)
 • UiT:
  • Ytelsesproblem med ipdevpoll, skulle ta kontakt for litt veiledning, står fremdeles på Ingeborgs TODO
  • “Hva har skjedd siden sist”
   • ting som mangler i devicehistory
    • mangler en del filtreringsmuligheter
   • se egen mail fra Ingeborg.
 • NTNU:
  • 802.1x (repeat)
  • Har noe mer input ift. det som er gjort med PoE (ting som er støttet i proprietære MIBs som mangler fra den demonstrerte implementasjonen)
  • Nexus gir local_as=0 i BGP-info
  • Historikk på endringer (dette ligger i arbeidslisten allerede)
  • BUG: snmpAgentState blir ikke alltid friskmeldt!
 • UiA:
  • Bør vi inn med eget grensesnitt for å se på BGP peering sessions
  • nat44-bokser, SNMP og ARP-cache.
   • Kan man sette en ordentlig ifAlias for den interne ruterporten så man kan få matchet riktig VLAN og netident?
   • Ta kontakt med Svein Ove.

Neste møte

Tirsdag 24. april 2018 klokka 9-15 i Teknobyen (med forbehold om når UNINETTs fagdager blir fastsatt. Det kan være ønskelig å legge møtes back-to-back med dette).

nav-ref/navref_241017.txt · Last modified: 2018/01/10 13:25 by bredal